Eiropas Komisija iepazīstina ar pirmo stratēģisko nākotnes plānošanas ziņojumu, kura mērķis ir apzināt jaunus izaicinājumus un iespējas. #StrategicForesight

Ziņojumā ES noturība aplūkota četrās dimensijās:

  • sociālajā un ekonomiskajā,
  • ģeopolitiskajā,
  • zaļajā,
  • digitālajā.

Stratēģiskā nākotnes plānošana palīdz uzlabot politikas izstrādi, izstrādāt nākotnes vajadzībām piemērotas stratēģijas un nodrošināt, ka īstermiņa darbības ir saskaņotas ar ilgtermiņa mērķiem.

 

Plašāk

Dalīties