ZINĀTNES ZĪMES ir Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju locekļu brīvprātīgi veidota aplāde jeb podkāsts, kurš apvieno dažādu nozaru pētniekus ar mērķi izlikt ceļa zīmes zinātniekiem, kopīgi meklējot atbildes uz mūsdienu zinātnes praktiskajiem izaicinājumiem.

  1. #1 Sandru Kropu – Latvijas Radio 1 raidījuma “Zināmais nezināmajā” un Latvijas Televīzijas raidījuma “Izziņas impulss” žurnālisti - par zinātnes komunikāciju;
  2. #2 Dr. Phil. Jurģi Šķilteru – Latvijas Universitātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju - par zinātnisko publicēšanos;
  3. #3 Aleksandru Mārtiņu Blūmu – Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares ekspertu - par atvērtās zinātnes jautājumiem;
  4. #4 Gitu Rozenbergu – Latvijas Universitātes Bibliotēkas Krājuma izmantošanas un attīstības departamenta galveno bibliotekāri – par akadēmisko publikāciju citējamību un žurnālu zinātnisko ietekmi.
  5. #5 Ingu Šīranti- Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta (LU ASI) direktori un programmas "Apvārsnis 2020" Nacionālā kontaktpuntka vecāko eksperti juridiskajos un finanšu jautājumos - par projektu pieteikumu sagatavošanu 
  6. #6 Jāni Paideru – IZM Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) vienības vadītāju – par Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam projektu.
  7. #7 Asoc.prof. Gati Krūmiņu- Vidzemes Augstskolas rektoru, vadošo pētnieku - par Latvijas zinātnes komunikācijas stratēģiju researchLatvia kontekstā.

Sarunas var noklausīties:

Dalīties