Līdz 2020. gada 9. novembrim Latvijas jaunie zinātnieki un doktorantūras studenti, kā arī mākslas augstskolu studenti ar iegūtu bakalaura grādu var iesniegt dokumentus, lai piedalītos starptautiskā stipendiju konkursā ar iespēju iegūt Šveices valdības izcilības stipendijas.

Kandidāti var saņemt stipendiju pētniecībai, doktora studijām vai mākslas un mūzikas maģistra studijām Šveices augstskolās 2021./2022. akadēmiskajā gadā (sākot ar 2021. gada 1. septembri). Stipendijas apmērs ir 1 920 Šveices franki (~1770 eiro) mēnesī, savukārt pēcdoktorantūras pētniekiem – 3 500 Šveices franki (~3220 eiro) mēnesī. Šveices valdība piešķir izcilības stipendijas katru gadu, lai veicinātu starptautisku apmaiņu un pētniecības sadarbību starp Šveici un vairāk nekā 180 citām valstīm.

Vairāk par stipendiju veidiem, pieteikšanās nosacījumiem un vadlīnijām

Dalīties