Par fiziķi Ingu Pudžu var droši sacīt – sieviete zinātnē. Aizrautīgā Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes doktorante un daudzkārtējā LU fonda stipendiāte Inga ir finiša taisnē, lai kļūtu par daudzsološu fizikas doktori. Zinātniskos mērķus un ambīcijas palīdz īstenot “Mikrotīkls” stipendija doktorantūras studijām.

Inga strādā mūsu institūta EXAFS spektroskopijas laboratorijā Dr.phys. Alekseja Kuzmina vadībā. Viņas pētījuma tēma ir “Funkcionālo materiālu eksperimentālie un teorētiskie pētījumi sensoru pielietojumiem”. Promocijas darbā uzsvars tiek likts uz termohromiem materiāliem, kas maina savu krāsu un struktūru temperatūras ietekmē.

 

Vairāk par Ingas zinātnisko darbu

Dalīties