Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā pēcdoktorantūras pētniecības 4. atlases kārtā ir saņemti 170 pieteikumi, no kuriem 40 ir fundamentālie un 130 rūpnieciskie pētījumi. Šīs kārtas iesniegtajos pieteikumos kā pētnieki ir piesaistīti 45 ārvalstu pēcdoktoranti, to vidū arī Latvijas izcelsmes zinātnieki, kuri ir strādājuši pētniecības institūcijās un/vai ieguvuši doktora grādu ārvalstīs.

Pētniecības pieteikumus iesniegusi 29 organizācija, no tām 22 - zinātniskās institūcijas un 7 komersanti. Visvairāk pieteikumus iesniegusi Latvijas Universitāte (55 pieteikumi) un Rīgas Tehniskā universitāte (34 pieteikumi). Mūsu institūts ar 12 iesniegumiem ir trešajā vietā.

 

Vairāk informācijas par iesniegumu sadalījumu un finansējuma pieprasījumu

Dalīties