22.jūlijā tika svinīgi parakstīts saprašanās memorands par Eiropas Digitālās inovācijas centra (European Digital Innovation Hub, EDIH) izveidi. Saprašanās memorands paredz kopēju redzējumu un darba plānu Latvijas uzņēmējdarbības digitālās transformācijas veicināšanā, veidojot nacionālo projekta pieteikumu Eiropas Digitālā inovāciju centra izveidei Latvijā.

Eiropas Digitālās inovācijas centra izveides Latvijā mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu digitālo attīstību Latvijā. Centru izveide, izmantojot digitālās tehnoloģijas un nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem, saskaņā ar Eiropas Komisijas programmu “Digital Europe” stiprinās uzņēmumu ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspēju. Digitālās inovācijas centros un to izveidotajā tīklā, kas aptvers visu Eiropas Savienību, valsts pārvaldes iestādes un privātie uzņēmumi varēs apmainīties ar informāciju, saņemt atbalstu, kā arī izmēģināt un pārbaudīt digitālās inovācijas.

Mūsu institūts ir LETERA biedrs.

 

Vairāk informācijas

Dalīties