Laika posmā no 2014.gada līdz 2020. gada 30. jūnijam pētniecības un inovācijas atbalsta programmā Apvārsnis 2020 kopumā ar 3109 dalībām startējušas 666 dažādas Latvijas institūcijas, iesniedzot 2542 projektus, no tiem Eiropas Komisija finansējusi 354 projektus par kopsummu 87 792 656.51 €.

No kopējā iesniegto projektu skaita 2494 projekti novērtēti kā atbilstoši, no tiem 953 novērtēti virs kvalitātes sliekšņa un 354 no tiem saņēma finansējumu. Eiropas Komisija ir finansējusi 13.93 % Latvijas dalībnieku iesniegtos projektus un 37.49 % virssliekšņa projektus.

Mūsu institūts dotajā brīdī ar 14,09 miljoniem EUR ir pirmajā vietā starp organizācijām pēc EK finansējuma apjoma. Apvārsnis 2020 vērtēšanas un līgumu slēgšanas process aizņem aptuveni astoņus mēnešus, līdz ar to informācija par rezultātiem kavējas, un pilnie dati par 2020. gadu būs pieejami 2021. gada vidū.

 

Vairāk informācijas

Dalīties