2020. gada 17. jūlijā, Izglītības un zinātnes ministrija sabiedriskajai apspriešanai publicējusi Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam. projektu.

Pamatnostādņu projekts 2021.-2027.gadam definē Latvijas pētniecību un inovāciju kā neatņemamu daļu no Eiropas un pasaules kopīgās pētniecības telpas, tāpēc tās attīstība ir virzāma, ņemot vērā gan nacionālās attīstības prioritātes, gan starptautiskos procesus un globālos izaicinājumus. Līdz ar to pamatnostādņu projekts plāno īstenot nozares politiku atbilstoši tajā izvirzītajam stratēģiskajam virsmērķim - sekmēt gudras, tehnoloģiski attīstītas un inovatīvas sabiedrības attīstību Latvijā.

Priekšlikumus un komentārus iespējams sūtīt uz e-pasta adresi ztaip@izm.gov.lv līdz 2020.gada 13.augustam.

 

Pamatnostādņu teksts

Dalīties