2020. gada 27. janvārī Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludināja pieteikšanos fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) 2020. gada atklātajam konkursam. Iesniegšanas termiņš bija 23. marts. Konkursā tika iesniegti 397 projektu pieteikumi sešās zinātnes nozaru grupās.

Konkursa rezultātā tika pieņemts lēmums par 42 projektu finansēšanu (kopā par 12 835 428 EUR), kas tiks īstenoti trīs gadu laikā.

No mūsu institūta 29 iesniegtajiem projektu pieteikumiem finansējumu saņēmuši ir 4 projekti.

Ar projektu rezultātiem un detalizētāku izvērtēšanas gaitas aprakstu var iepazīties LZP mājaslapā

Dalīties