19. maijā, Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu uz Latvijas Zinātnes padomes direktora amatu. Pretendenti aicināti iesniegt pieteikumus elektroniski līdz 8. jūnijam.

Galvenās pretendentiem izvirzītās prasības ir šādas: doktora zinātniskais grāds, starptautiski atzīta zinātnieka statusam atbilstoša pētnieciskā darba pieredze, kā arī pēdējo 10 gadu laikā gūta ne mazāk kā trīs gadus nepārtraukta pieredze zinātniskās institūcijas vadītāja amatā vai tās struktūrvienības, tostarp augstskolas, vadītāja amatā ar vismaz 5 padotajiem darbiniekiem. Tāpat no pretendentiem tiek sagaidītas zināšanas par Latvijas zinātnes tehnoloģiju attīstību un inovāciju sistēmu, tostarp izpratni par Latvijas zinātnes sistēmu un Eiropas Pētniecības telpu, kā arī izpratne par nozares normatīvajiem aktiem. Veiksmīga pārmaiņu vadības pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Vairāk informācijas

Dalīties