Ir papildināta biežāk uzdoto jautājumu atbilžu sadaļa Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada atklātajam konkursam. Atbildes atradamas šeit: lzp.gov.lv/.../jaut_atbildes_2020_FLPP.pdf

Ja ir radušies jautājumi, var sūtīt tos līdz 30. marta plkst. 17:00 uz elektroniskā pasta adresi flpp@lzp.gov.lv

Par informācijas sistēmu jāsazinās ar Jeļenu Blazareni: jelena.blazarene@lzp.gov.lv

Dalīties