Graudu kaltēšanas tehnoloģiskā procesa pilnveidošanai Latvijas Lauksaimniecības universitāte un sadarbības partneri - LU Cietvielu fizikas institūts, SIA Ozone Tech un zemnieku saimniecība “Mazkalniņi” - uzsākuši projekta “Tehnoloģijas izstrāde graudu kaltēšanai ar aktīvo vēdināšanu, pielietojot ozonu” izstrādi. Tas paredz samazināt energopatēriņu graudu kaltēšanā ar aktīvo vēdināšanu, kā arī nodrošināt graudu kvalitāti to glabāšanas laikā. Projekta mērķis ir izstrādāt un pārbaudīt tehnoloģiju ražošanas apstākļos.

Vairāk informācijas: llu.lv

Dalīties