Eiropas Komisija (EK) sniegusi skaidrojumu projektu finansējumu saņēmējiem portālā Funding&Tenders saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un Force majeure – nepārvaramas varas klauzulas piemērošanu projektu līgumos (jeb Grant Agreements).

Apvārsnis 2020 MGA (Model Grant Agreement) 51. pantā ir izklāstīti nosacījumi, kādos var izmantot nepārvaramas varas klauzulu. Tā attiecas uz ārkārtas un neparedzētu notikumu vai situāciju, kuru finansējuma saņēmēji nevar kontrolēt un kas viņiem traucē pildīt savas projekta saistības. EK skaidro, ja rodas šāda situācija, finansējuma saņēmējiem nekavējoties jāinformē Komisija/aģentūra/finansēšanas struktūra, kas katrā atsevišķā gadījumā pārbauda Force majeure - nepārvaramas varas noteikumu iespējamo piemērošanu. Turklāt finansējuma saņēmējiem nekavējoties jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai ierobežotu visus zaudējumus, kas radušies nepārvaramas varas dēļ (piemēram, jāmēģina anulēt aviobiļetes, utt.).

Vairāk informācijas: viaa.gov.lv/

Dalīties