Darba kārtībā:

  1. Aktualitātes: notikumi, zinātniskie projekti un saimnieciski jautājumi (M.Rutkis);
  2. LU CFI 2020.g. budžets – apspriešana un apstiprināšana (M.Rutkis);
  3. Intelektuālā īpašuma aizsardzības, izmantošanas un attīstīšanas kārtības apspriešana un apstiprināšana (A.Anspoks);
  4. Dažādi.

Dalīties