Ceram, ka zinātnieka dzirksts iekvēlojās spožāk, jo ‘Degsme virza progresu’!

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Šogad Ēnu diena norisinājās 12. februārī. Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas Institūts (LU CFI) šajā programmā piedalās jau 7 gadus, sniedzot iespēju skolēniem no dažādām Latvijas skolām iepazīties ar institūta pētnieku ikdienas darbu. Šogad skolēni ēnoja institūta zinātniekus no Spektroskopijas, Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu, Optisko materiālu, Organisko materiālu, kā arī Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorijām. Dienas gaitā tika gūts ieskats laboratoriju ikdienā, izprastas fizikālās parādības un izmēģināta roka dažos eksperimentos, kā arī radās apjausma, kā tas ir – būt pētniekam.

Ēnotāji bija vecumā no 12 līdz 19 gadiem no dažādām Latvijas vietām, kas ne tikai ar interesi apgūst eksaktās zinātnes skolā, bet arī vēlas savu nākotnes profesiju saistīt ar šīm nozarēm. Vairumam skolēnu darbs laboratorijā robežojas tikai ar pieredzi skolā. No skolēnu motivācijas vēstulēm skaidrs, ka vairums apgūst fiziku un ķīmiju papildus, kā arī seko līdzi jaunākajiem atklājumiem.

11. klases skolniece, savā motivācijas vēstulē raksta, ka viņu interesē ķīmijas saistība ar dažādu materiālu fizikālām īpašībām. Izlasot par LU CFI, viņa ieinteresējās par institūta darbu un lomu mūsdienu ražošanā, vēlas uzzināt par materiālu īpašībām un to uzlabošanas iespējām. Savukārt cita skolniece, raksta, ka viņai ir liela interese par zinātni: “pašlaik ir jāizlemj kādu profesiju izvēlēties, un pētnieka karjera ir viens no galvenajiem variantiem. Pirms izdaru šo izvēli būtu nepieciešams sīkāk iepazīties ar kāroto profesiju. Mani visvairāk interesē tieši sīkumi, jo tie sastāda būtisku daļu no ikdienas dzīves, strādājot izvēlētajā profesijā.”

Kāds 7. klases skolēns raksta: “Mani interesē enerģijas iegūšanas dažādās iespējas. Vienmēr esmu gribējis uzzināt - kā tas viss darbojas”.

Gaidām atpakaļ institūtā kā studentus un nākošos darbiniekus!

Dalīties