2019. gada septembrī ir atvērts uzsaukums Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmas Inovatīvo apmācību tīklu (MSCA ITN) projektu konkursā, kurā var iegūt finansējumu 2020. gadam. Programma atbalsta starpvalstu pētniecības apmācības un/vai doktora studiju programmu ieviešanu, kas ļauj jaunajiem zinātniekiem - doktorantūras studentiem iegūt pieredzi un apmācības akadēmiskajā vidē un industrijā.

2020. gada uzsaukumā MSCA ITN projektiem ir pieejami 530 miljoni eiro. Pieteikumus iespējams iesniegt līdz 2020. gada 14. janvārim. Projektus ir iespējams pieteikt jebkurā zinātņu nozarē, un tie ir atvērti jebkādas tautības jaunajiem zinātniekiem.

Vairāk informācijas: http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=40846

Dalīties