No 4. līdz 6. septembrim Latvijā viesojas Eiropas Komisijas Politikas atbalsta instrumenta (Policy Support Facility) izveidotā nozares ekspertu komanda, kas Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā izvērtēs cilvēkkapitāla attīstības politiku pētniecības un inovāciju jomā, kā arī sagatavos rekomendācijas cilvēkkapitāla politikas veidošanai ilgtermiņā.

Pēc iegūtās informācijas izvērtēšanas līdz 2020. gada pavasarim eksperti sagatavos gala ziņojumu un rekomendācijas, kas palīdzēs sekmīgāk plānot un veidot cilvēkkapitāla attīstības stratēģiju pētniecībā un inovācijās.

Vairāk informācijas: https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/3647-vertes-cilvekkapitala-attistibu-latvijas-petniecibas-sistema

Dalīties