Brīvpieejas žurnālā Advanced Science (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21983844) ar iespaidīgu ietekmes faktoru (IF) 15.804 ir publicēts Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorijas vadītāja Dr. phys. Alekseja Kuzmina un starptautiskās komandas (Ķīna, Spānija, Koreja un ASV) zinātniskais raksts par apgriezto fotovadāmību (inverse photoconductivity) nano-heterostruktūrā WO3/CuO augstā spiedienā (>27 GPa) - S. Rahman, S. Samanta, A. Kuzmin, D. Errandonea, H. Saqib, D.L. Brewe, J. Kim, J. Lu, L. Wang, Tuning the photoresponse of nano-heterojunction: Pressure-induced inverse photoconductance in functionalized WO3 nanocuboids, Advanced Science (2019) 1901132:1-9. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.201901132).

Dalīties