Šodien, 28. janvārī, plkst. 14.00 Torņakalnā, Jelgavas ielā 3 ir atklāta jaunuzceltā LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja. Tajā atradīsies Medicīnas fakultāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, kā arī Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts, Materiālu mehānikas institūts, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Fizikas institūts, Astronomijas institūts un Bioloģijas institūts.

Vairāk: https://ej.uz/LU_Zinatnu_maja

Dalīties