Aktivitāšu plānojums 2010. gada septembra mēnesim

Laiks, vieta

Autors, nosaukums

Trešdien, 8.septembrī,
plkst.12.30
Ķengaraga ielā 8
Konferenču zālē
 

Jānis Timošenko (LU Doktorants)

„Kā uzsākt karjeru zinātnē?”

Trešdien, 15.septembrī,
plkst.12.30
Ķengaraga ielā 8
Konferenču zālē
 

Mihails Šorohovs (LU doktorants)
“TlBr kristālu optisko , elektrisko un virsmas īpašību izpēte; rentgena un gamma-staru detektoru izstrāde”
Promocijas darba priekšaizstāvēšana
 

Trešdien, 22.septembrī,
plkst.12.30
Ķengaraga ielā 8
Konferenču zālē
 

Sergejs Fomins (LU doktorants)
„Krāsu un formas nozīme attēlu atpazīšanā”
Promocijas darba priekšaizstāvēšana
 

Pirmdien, 27.septembrī
 plkst.14.30
 plkst.16.30
Ķengaraga ielā 8
Konferenču zālē
 

Prof. Alexander Shluger, University College, London
„Models of defects in amorphous silica”
 
„Defects in high-k dielectrics for microelectronics”

Otrdien, 28.septembrī
 plkst.14.30
 plkst.16.30
Ķengaraga ielā 8
Konferenču zālē

Prof. Alexander Shluger, University College, London
„Photo-induced defect processes at oxide surfaces and interfaces”
 „Imaging and manipulating surface defects using Atomic Force Microscopy”

Dalīties