5.novembrī, pl. 11:00, Ķengaraga ielā 8, 2.stāva zālē.

Programmā paredzēts apspriest un uzklausīt:

1. Līgas Grīnbergas ziņojumu par Ūdeņraža laboratorijas zinātnisko darbību. Lūzdu pieteikties arī pārējiem biedriem, kuri gribētu ziņot par savas laboratorijas aktivitātēm novembra beigās!
2. Nepieciešamību parakstīt MK sadarbības memorandu (informācija par to tika sūtīta iepriekš, par memoranda padomi var izlasīt šeit: http://mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/;
3. idejām par institūta Ziemassvētku vakaru šogad;
4. jaunu dalībnieku piesaistīšanas plakāta gala versiju
5. dažādi.

Dalīties