Trešdien, 10.novembrī plkst. 13.00, Ķengaraga ielā 8, konferenču zālē Dr. Andris Šternbergs "Latvijas materiālzinātnes un LU CFI stratēģiskie uzdevumi un mērķi

2011-2015 g., izmantojot ES strukturālo fondu līdzfinansējumu"

 

Latvijas pētnieku materiālzinātnēs uzdevumi laika periodam 2010–2013 g. formulēti Valsts pētījumu programmā (VPP) „Inovatīvu daudzfunkcionālu Materiālu, Signalapstrādes un Informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem” (IMIS).

 

 

Projekti:

  1. Daudzfunkcionālie materiāli starojumu enerģijas konvertēšanai, informācijas ierakstam, uzglabāšanai, pārnesei un pārveidošanai, un to efektīviem pielietojumiem augsto tehnoloģiju ierīcēs.
  2. Nanostrukturēti modifikatorus saturoši pašarmēti polimēru kompozīti un to atbilstošo tehnoloģiju izstrāde pielietojumiem inteliģentajos materiālos un ierīcēs.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apakšaktivitātes 2.1.1.3.1. „Zinātnes infrastruktūras attīstība” plānota deviņu Valsts nozīmes pētniecības centru (VNPC) izveide. (2011- 2013) „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs” kvalificēts moderno matriālzinātņu ilgtspējīgai attīstībai Latvijā. Šī Centra teritoriāli-telpiskās stratēģijas ietvaros tiek attīstīts Projekta pieteikums par Latvijas Nanostrukturēto Materiālu Centra (LNMC) (Nanostructured Material Center of Latvia (NMCL) izbūvi Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) telpās un atbilstoša aprīkojuma (tehnoloģiskās iekārtas un pētnieciskā aparatūra) iegādi LNMC vajadzībām.

Komplementāra ar VNPC ES strukturālo fondu aktivitāte (Ekonomikas ministrijas pārvaldībā) – plānotā Kompetences Centru dibināšana (2011-2015. g.) orientēta uz zinātnes un uzņēmēju sadarbības stimulēšanu un attīstīšanu.

Dalīties