Trešdien, 13.oktobrī

plkst. 13.00, Ķengaraga ielā 8, konferenču zālē

Dr. Donāts Erts

“Nanotehnoloģijas pasaulē un Latvijā”

Lekcijā tiks prezentēti materiāli par nanotehnoloģiju pielietojumiem pasaulē un arī Latvijā visdažādākajās jomās, piemēram, elektronikā, kosmosā, pārklājumos, medicīnā, celtniecībā un citur.

Liela uzmanība tiks veltīta tam kā tiek finansēti zinātniskie un tīri tehnoloģiskie pētījumi nanotehnoloģijās. Detalizēti tiks apskatīta ES Ietvara programmas, valstu nacionālo finansējumu izmantošana pētījumu finansēšanai. Tiks prezentēta finansējamo tēmu izvēles, apstiprināšanas kārtība, projektu pieteikšanas un izvērtēšanas kritēriji, ekspertu izvēle, izvērtēšanas gaita, finansējuma piešķiršanas un atskaitīšanās kārtība, tiks salīdzināta Eiropas prakse un Latvijas prakse.

Dalīties