Trešdien, 3.novembrī

plkst. 13.00, Ķengaraga ielā 8, konferenču zālē

Dr.D.Erts (LU)

„Nobela prēmija fizikā 2010.gadā: A.Geim,

K.Novoselov par divdimensionālā

materiāla grafēna izpēti”

2010. gadā Nobeļa prēmija fizikā tika piešķirta Mančesteras universitātes (Lielbritānija) profesoriem A.Geimam un K.Novoselovam par revolucionāriem divdimensionāla materiāla grafēna pētījumiem. Autoru atklātais grafēns šobrīd ir plānākais zināmais materiāls.

Tiks sniegta informācija par Nobeļa prēmijas laureātiem, kā arī viņu un arī citu autoru pētījumiem par:

  • grafēna iegūšanas metodēm;
  • grafēna unikālajām īpašībām (lādiņu kustīgums, lādiņu nesēju īpašības, kuras līdzinās nulles masas „relatīvajām” kvazidaļiņu Dīraka fermionu īpašībām;  kvantu Hola efekta īpatnības, iespējām mainīt grafēna īpašības no metāliskām uz pusvadītāju  u.c.);
  • grafēna perspektīvajiem pielietojumiem dažādās nozarēs tādās kā elektronika, enerģētika (ultrakapacitatori, saules baterijas), standarti, sensori utt.

Dalīties