Aicinām iepazīties ar LU Cietvielu fizikas institūta Ekselences centra zinātnisko semināru plānojums jūnija mēnesim.

Piektdien, 4.jūnijā, plkst. 14.30, Ķengaraga iela 8
Dr. A.Afanasjevs (ASV) ''Kodolfizikas pētījumi ASV''

Piektdien, 11.jūnijā, plkst. 14.30, Ķengaraga iela 8
J.Hodakovska (LU doktorante) ''Membrānas un membrānas –elektrodu kompleksa materiālu pētījumi pielietojumiem degvielas šūnās''
Promocijas darba priekšaizstāvēšana

Dalīties