Trešdien, 24.novembrī plkst. 13.00, Ķengaraga ielā 8, konferenču zālē:

P.Birjukovs, LU doktorants

„Jaunumi nanozinātņu un nanotehnoloģiju jomā vasaras doktorantūras skolā Francijā”

 

European School On Nanosciences & Nanotechnologies 2010 (ESONN 2010) ietvaros bija organizēti teorētiskās lekcijas, semināri kā arī praktiskās nodarbības pētnieciskās un industriālās laboratorijās.

Teorētiskās lekcijas, kurus lasījuši sava virziena vadošie speciālisti (Hans Hug (Near-field microscopies), David Haviland (Single electron effects), Markus Büttiker (Mesoscopic transport) uct.), bija aktualizētas modernās nanozinātnes izaicinājumi.

Praktiskās nodarbības laikā, tika demonstrētas un izmēģinātas mūsdienīgas iekārtas, kā arī aprobēti nanomateriālu un nanoierīču pētīšana, veidošana un sagatavošanas metodes.

Tiek plānots iepazīstināt doktorantūras skolas „Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas” dalībniekus ar jaunumiem nanozinātnē, kā arī ar izaicinājumiem un elegantiem risinājumiem nanotehnoloģijas virzienā.

Dalīties