Ziņas

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskais seminārs

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskais seminārs

LU CFI 27. Zinātniskā konference (atjaunots)

CFI studentu un jauno zinātnieku biedrības sapulce

APVIENOTĀ CFI ZINĀTNISKĀS PADOMES UN VALDES SĒDE

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskais seminārs

Bakalaura un maģistru darbu tēmas 2010./2011. mācību gadā

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskais seminārs

CFI studentu un jauno zinātnieku biedrības sapulce