Ziņas

Valsts pētījumu programmas Nr. 2 „Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem - IMIS” rezultātu publiskā izskatīšana un apspriede

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskā semināra nodarbību plānojums decembra mēnesim

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskais seminārs

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskais seminārs

LU CFI 27. Zinātniskā konference (atjaunots)

CFI studentu un jauno zinātnieku biedrības sapulce

APVIENOTĀ CFI ZINĀTNISKĀS PADOMES UN VALDES SĒDE

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskais seminārs

Bakalaura un maģistru darbu tēmas 2010./2011. mācību gadā