Ziņas

Bakalaura un maģistru darbu tēmas 2010./2011. mācību gadā

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskais seminārs

CFI studentu un jauno zinātnieku biedrības sapulce

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskā semināra nodarbību plānojums novembra mēnesim

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskais seminārs

APVIENOTĀ CFI ZINĀTNISKĀS PADOMES UN VALDES SĒDE

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskais seminārs

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskais seminārs

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskā semināra nodarbību plānojums oktobra mēnesim