Ziņas

Kāpēc mūsdienās atomspēkstacijās vairs nav iespējamas tādas avārijas kā Čornobiļā

Uzsāk programmu vairāk nekā 150 jaunu STEM skolotāju sagatavošanai

Ēnu diena 2024 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā

Mikrosensoru sistēma pētījumiem alternatīvās enerģijas jomā

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

Notiks informatīvais seminārs par Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu iesniegšanu un īstenošanu 2024. gada atklātā konkursā

Doktorantus un jaunos zinātniekus aicina uz darbsemināru “Kā veidot pētnieka digitālo profilu?”

Tiešsaistes inovāciju pēcpusdiena par zinātnes un inovāciju centru piedāvājumu STEM jomā

Rīgā notiks IEEE NAP starptautiskā konference “Nanomaterials: Applications & Properties”