Personāls alfabētiskā secībā

Grāds Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amats Kontaktinformācija
  Gusts Agafonovs Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Laborants Gusts.Agafonovs
  Artūrs Aizstrauts Organisko materiālu laboratorija Laborants Arturs.Aizstrauts
Dr.phys. Andris Anspoks EXAFS spektroskopijas laboratorija; Administrācija Vadošais pētnieks; Direktors Andris.Anspoks
67251691
Dr.phys. Andris Antuzevičs Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Andris.Antuzevics
  Jeļena Arhipova Plāno kārtiņu laboratorija Inženiere Jelena.Arhipova
Mg. Halil Arslan Plāno kārtiņu laboratorija Zinātniskais asistents Halil.Arslan
67251691
Bc. Arturs Atvars Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris Arturs.Atvars
Dr.phys. Ilze Aulika Plāno kārtiņu laboratorija Vadošā pētniece Ilze.Aulika
25241686
Dr.phys. Andris Āzens Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks Andris.Azens
67251691
Dr.chem. Gunārs Bajārs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Gunars.Bajars
67187817
  Ilze Baumgarte Mikro un nanoierīču laboratorija Inženiere Ilze.Baumgarte
  Rolands Beļevičs Pārvaldības un lietvedības daļa Iepirkumu speciālists Rolands.Belevics
Bc. Aleksejs Bendins Mikro un nanoierīču laboratorija Inženieris Aleksejs.Bendins
Bc. Anete Bērziņa Organisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente Anete.Berzina
67260787
Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece Baiba.Berzina
Mg. Dzintars Bērziņš Spektroskopijas laboratorija Zinātniskais asistents Dzintars.Berzins
Dr.phys. Ēriks Birks Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Eriks.Birks
67187522
Mg. Oskars Bitmets Organisko materiālu laboratorija Zinātniskais asistents Oskars.Bitmets
67260787
Dr.phys. Dmitrijs Bočarovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks Dmitrijs.Bocarovs
29622457
  Artur Bogachov Spektroskopijas laboratorija Laborants Artur.Bogachov
Mg./MBA Olga Bogdanova Attīstības daļa Pārdošanas vadītāja Olga.Bogdanova
29585967
Mg. Dmitrijs Bogdanovs Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Zinātniskais asistents Dmitrijs.Bogdanovs
Dr.phys. Kārlis Bormanis Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Karlis.Bormanis
  Mikhail Brik Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Viespētnieks Mikhail.Brik
  Līga Britāla Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Zinātniskā asistente Liga.Britala
  Daina Bullīte Finanšu un projektu administrēšanas daļa Vadošā grāmatvede Daina.Bullite
67260571
Ph.D. Arturs Bundulis Organisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Arturs.Bundulis
67260787
Mg. Jānis Busenbergs Organisko materiālu laboratorija Inženieris Janis.Busenbergs
67260787
Ph.D. Edgars Butanovs Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks Edgars.Butanovs
67187511
Dr.phys. Jeļena Butikova Spektroskopijas laboratorija; Administrācija Vadošā pētniece; Zinātniskās padomes priekšsēdētājas p. i. Jelena.Butikova
  Anastasiia Chekhovska Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Zinātniskā asistente Anastasiia.Chekhovska
Mg. Jēkabs Cīrulis Spektroskopijas laboratorija Zinātniskais asistents Jekabs.Cirulis
Mg. Andrejs Česnokovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētnieks Andrejs.Cesnokovs
Dr.phys. Georgijs Čikvaidze Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Georgijs.Cikvaidze
Mg. Jānis Čipa Spektroskopijas laboratorija Inženieris Janis.Cipa
  Andrejs Derbakovs EXAFS spektroskopijas laboratorija Laborants Andrejs.Derbakovs
  Artis Dēze Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris Artis.Deze
Mg. Miļena Dile Mikroskopijas laboratorija Inženiere Milena.Dile
Bc. Vitalijs Dimitrijevs EXAFS spektroskopijas laboratorija Inženieris Vitalijs.Dimitrijevs
67251691
Dr.phys. Lauris Dimitročenko Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks Lauris.Dimitrocenko
67187479
Dr.habil.phys. Vilnis Dimza Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Vilnis.Dimza
Bc. Luīze Dipāne Plāno kārtiņu laboratorija Laborante Luize.Dipane
  Ēriks Dipāns Plāno kārtiņu laboratorija Laborants Eriks.Dipans
Mg. Guna Doķe Spektroskopijas laboratorija Pētniece Guna.Doke
Dr.phys. Marija Dunce Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Vadošā pētniece Marija.Dunce
Dr.phys. Roberts Eglītis Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks Roberts.Eglitis
26426703
  Alberts Eiduss Plāno kārtiņu laboratorija Programmēšanas inženieris Alberts.Eiduss
Mg. Ernests Einbergs Optisko materiālu laboratorija Zinātniskais asistents Ernests.Einbergs
Dr.phys. Edgars Elsts Spektroskopijas laboratorija Pētnieks Edgars.Elsts
Dr.phys. Andris Fedotovs Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Andris.Fedotovs
Dr.phys. Sergejs Fomins Redzes uztveres laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Sergejs.Fomins
Dr.phys. Jevgēņijs Gabrusenoks Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Jevgenijs.Gabrusenoks
Mg. Lāsma Gaile Attīstības daļa Digitālā mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste Lasma.Gaile
Mg. Anta Gailiša Attīstības daļa Vecākā eksperte Anta.Gailisa
29213521
Ph.D. Andrejs Gerbreders Organisko materiālu laboratorija Viespētnieks Andrejs.Gerbreders
Dr.phys. Aleksejs Gopejenko Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks Aleksejs.Gopejenko
29558333
  Elīna Grantiņa Pārvaldības un lietvedības daļa Biroja administratore Elina.Grantina
67187816
  Jurijs Grečenkovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskais asistents Jurijs.Grecenkovs
  Sofija Grietēna Organisko materiālu laboratorija Inženiere Sofija.Grietena
  Kārlis Grindulis Mikro un nanoierīču laboratorija Inženieris Karlis.Grindulis
Dr.phys. Līga Grīnberga Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētniece Liga.Grinberga
  Ausma Grīnfelde Administrācija Direktora vietniece administratīvajā jomā Ausma.Grinfelde
Dr.rer.nat. Deniss Grjaznovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks Deniss.Grjaznovs
Bc. Anna Grūbe Finanšu un projektu administrēšanas daļa Projektu administratore Anna.Grube
67187816
Dr. phys. Raitis Gržibovskis Organisko materiālu laboratorija Pētnieks Raitis.Grzibovskis
67260787
  Paulis Gurdziels Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris Paulis.Gurdziels
Mg. Irina Gvardina Zinātniskās un industriālās automātikas daļa Vadošā programmēšanas inženiere Irina.Gvardina
67260856
  Sergejs Gvozdevs Zinātniskās un industriālās automātikas daļa Skaitļošanas sistēmu projektētājs Sergejs.Gvozdevs
Dr.phys. Jūlija Hodakovska Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētniece Julija.Hodakovska
67262145
  Inga Holsta Attīstības daļa Administratīvā asistente Inga.Holsta
Bc. Samanta Homiča Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Zinātniskā asistente Samanta.Homica
Mg. Līga Ignatāne Mikroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente Liga.Ignatane
  Reinis Ignatāns Mikroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks  
  Kristaps Indārs Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris Kristaps.Indars
Bc. Inta Isakoviča Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskā asistente Inta.Isakovica
  Paula Jankovska Spektroskopijas laboratorija Laborante Paula.Jankovska
Bc. Inese Jansone Attīstības daļa Eksperts Inese.Jansone
Dr. honoris causa Jānis Jansons Plāno kārtiņu laboratorija Pētnieks Janis.Jansons
67187479
Mg. Līga Jasulaņeca Mikro un nanoierīču laboratorija Cietvielu fiziķe Liga.Jasulaneca
  Laimons Jēkabsons Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris Laimonis.Jekabsons
26313376
  Kevon Bipinchandra Kadiwala Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris Kevon.Kadiwala
  Edīte Kalniņa Attīstības daļa Izaugsmes veicinātāja Edite.Kalnina
Dr.sc.admin. Laura Kalniņa Pārvaldības un lietvedības daļa Vecākais eksperts Laura.Kalnina
  Dāvis Kalniņš Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Laborants Davis.Kalnins
Mg. Anna Kalvāne Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Pētniece Anna.Kalvane
Dr.phys. Aleksandrs Kaļinko EXAFS spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Aleksandrs.Kalinko
67251691
  Pjotrs Kaļiņikovs Infrastruktūras un saimniecības daļa Inženieris Pjotrs.Kalinikovs
67260856
Mg. Reinis Kaparkalējs Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženieris Reinis.Kaparkalejs
Mg. Kaspars Kaprāns Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks Kaspars.Kaprans
Ph.D. Smagul Karazhanov Plāno kārtiņu laboratorija Zinātniskais konsultants Smagul.Karazhanov
Dr.phys. Varis Karitāns Redzes uztveres laboratorija Vadošais pētnieks Varis.Karitans
29794940
Dr.phys. Jānis Kleperis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Janis.Kleperis
26436513
  Līga Klēbaha Pārvaldības un lietvedības daļa Personāla vadītāja Liga.Klebaha
67260556
  Madara Kļave Optisko materiālu laboratorija Laborante Madara.Klave
Mg. Ainārs Knoks Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks Ainars.Knoks
  Roberts Mārtiņš Kolbergs Spektroskopijas laboratorija Inženieris Roberts.Kolbergs
Dr.phys. Valdis Korsaks Infrastruktūras un saimniecības daļa Daļas vadītājs Valdis.Korsaks
Dr.habil.phys. Jevgēnijs Kotomins Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks Jevgenijs.Kotomins
67187480
  Veera Krasnenko Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētniece Veera.Krasnenko
Dr.phys. Tamāra Krasta Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece Tamara.Krasta
Dr.Phys. Guna Krieķe Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece Guna.Krieke
Dr.phys. Alberts Kristiņš Zinātniskās un industriālās automātikas daļa Vadošais pētnieks un Laboratorijas vadītājs Alberts.Kristins
67260856
  Katrīna Križmane Optisko materiālu laboratorija Laborante Katrina.Krizmane
  Egija Krukovska Pārvaldības un lietvedības daļa Biroja administratore – lietvede Egija.Krukovska
67187816
Mg. Beāte Krūze Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere Beate.Kruze
Dr.phys. Gints Kučinskis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks un Laboratorijas vadītājs Gints.Kucinskis
  Antra Kundziņa Attīstības daļa Eksperts Antra.Kundzina
Dr.phys. Māris Kundziņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorija; Infrastruktūras un saimniecības daļa Pētnieks; IT tehniskais speciālists Maris.Kundzins
67187522
Mg. Kārlis Kundziņš Plāno kārtiņu laboratorija Pētnieks Karlis.Kundzins
67187875
Dr.phys. Aleksejs Kuzmins EXAFS spektroskopijas laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks A.Kuzmin
67251691
Dr.habil.phys. Vladimirs Kuzovkovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Vladimirs.Kuzovkovs
27134915
Mg. Meldra Ķemere Spektroskopijas laboratorija Pētniece Meldra.Kemere
  Tots Ķoķis Spektroskopijas laboratorija Laborants Tots.Kokis
Ph.D. Katrīna Laganovska Optisko materiālu laboratorija Pētniece Katrina.Laganovska
Mg. Elīna Laizāne Organisko materiālu laboratorija Inženiere Elina.Laizane
67260787
Dr.sc.ing. Jānis Latvels Attīstības daļa Daļas vadītājs Janis.Latvels
29761393
Mg. Lelde Lāce Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente Lelde.Lace
Mg. Madara Leimane Optisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente Madara.Leimane
Mg. Pēteris Lesničenoks Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks Peteris.Lesnicenoks
  Marta Liedskalniņa Organisko materiālu laboratorija Laborante Marta.Liedskalniņa
Mg. Mārcis Lielbārdis EXAFS spektroskopijas laboratorija Inženieris Marcis.Lielbardis
67260787
  Matīss Daniels Līcis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris Matiss.Licis
Mg. Jānis Līpenīts Infrastruktūras un saimniecības daļa Servisa inženieris Lipenits.Janis
  Jānis Līpenīts Infrastruktūras un saimniecības daļa Energosistēmu inženieris Janis.Lipenits
  Māris Līviņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris Maris.Livins
  Elīna Lodīte Pārvaldības un lietvedības daļa Daļas vadītāja Elina.Lodite
  Modris Logins Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris Modris.Logins
Bc. Jūlija Lukaševiča EXAFS spektroskopijas laboratorija Inženiere Julija.Lukasevica
67251691
  Emija Ļetko Plāno kārtiņu laboratorija Laborante Emija.Letko
Mg. Edvīns Ļetko Mikro un nanoierīču laboratorija Zinātniskais asistents Edvins.Letko
  Paula Malnača Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Laborante Paula.Malnaca
Dr.phys. Ilze Manika Mikroskopijas laboratorija Vadošā pētniece Ilze.Manika
67261132
Dr.rer.nat. Jurijs Mastrikovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks Yuri.Mastrikov
  Adriana Mauručaite Organisko materiālu laboratorija Inženiere Adriana.Maurucaite
67260787
  Guntis Meinerts Infrastruktūras un saimniecības daļa Palīgstrādnieks  
Mg. Jānis Melderis Zinātniskās un industriālās automātikas daļa Vadošais radioelektronikas inženieris Janis.Melderis
67260856
  Nineļa Menuhova Infrastruktūras un saimniecības daļa Tīrtelpu laborante Ninela.Menuhova
  Ansis Mežulis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks Ansis.Mezulis
Dr.habil.phys. Ņina Mironova-Ulmane Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece Nina.Ulmane
Bc. Aleksandra Moskina Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Zinātniskā asistente Aleksandra.Moskina
Dr. sc. ing. Gatis Mozoļevskis Mikro un nanoierīču laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Gatis.Mozolevskis
  Jānis Muižnieks Attīstības daļa Pārdošanas speciālists Janis.Muiznieks
Mg. Elīna Neilande Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskā asistente Elina.Neilande
  Aleksandrs Novikovs Plāno kārtiņu laboratorija Laborants Aleksandrs.Novikovs
  Vladimirs Ņemcevs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris Vladimirs.Nemcevs
26417705
Mg. Ināra Ņesterova Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Zinātniskā asistente Inara.Nesterova
Mg. Dace Ņilova Spektroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente Dace.Nilova
  Andrejs Ogurcovs Plāno kārtiņu laboratorija Pētnieks Andrejs.Ogurcovs
Bc. Roberts Oliņš Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris Roberts.Olins
  Helēna Ose Mikro un nanoierīču laboratorija Laborante Helena.Ose
  Andris Ozoliņš Pārvaldības un lietvedības daļa Projekta vadītājs Andris.Ozolins
29207993
Profesors, Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš Redzes uztveres laboratorija Vadošais pētnieks Maris.Ozolins
67260868
  Ģirts Ozoliņš Redzes uztveres laboratorija; Attīstības daļa Komercdarbības konsultants; Vecākais eksperts Girts.Ozolins
Dr.phys. Ainārs Ozols Attīstības daļa Laboratorijas vadītājs Ainars.Ozols
  Gunita Paidere Mikro un nanoierīču laboratorija Inženiere Gunita.Paidere
Mg. Viktorija Pankratova Spektroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente Viktorija.Pankratova
Dr.phys. Vladimirs Pankratovs Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Vladimirs.Pankratovs
Bc. Viktorija Paramonova Organisko materiālu laboratorija Inženiere Viktorija.Paramonova
Dr.phys. Paulis Paulins Redzes uztveres laboratorija Cietvielu fiziķis Paulis.Paulins
Mg. Patrīcija Paulsone Organisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente Patricija.Paulsone
67260787
Dr.chem. Anna Pidluzhna Organisko materiālu laboratorija Pētniece Anna.Pidluzhna
67260787
Dr.rer.nat. Sergejs Piskunovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Sergejs.Piskunovs
20093610
Ph.D. Aleksandrs Platoņenko Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētnieks Aleksandrs.Platonenko
25956853
Bc. Alise Podelinska Spektroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente Alise.Podelinska
Dr.phys. Boriss Poļakovs Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks Boriss.Polakovs
67187511
Dr.phys. Anatolijs Popovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks Anatolijs.Popovs
67187480
Ph.D. Inga Pudža EXAFS spektroskopijas laboratorija Pētniece Inga.Pudza
67251691
Dr.phys. Kaspars Pudžs Organisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Kaspars.Pudzs
67260787
Dr.habil.phys. Juris Purāns Plāno kārtiņu laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Purans
67251691
Mg. Māra Putniņa Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Zinātniskā asistente Mara.Putnina
  Alfs Raudis Attīstības daļa Vecākais eksperts Alfs.Raudis
Dr.phys. Daina Riekstiņa Radiācijas fizikas laboratorija Laboratorijas vadītāja un Vadošā pētniece Daina.Riekstina
67261304
Dr. sc. ing. Roberts Rimša Mikro un nanoierīču laboratorija Vadošais pētnieks Roberts.Rimsa
  Pāvels Rodionovs Spektroskopijas laboratorija Pētnieks Pavels.Rodionovs
  Rendijs Ronis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Laborants Rendijs.Ronis
Profesors Dr.habil.phys. Uldis Rogulis Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Uldis.Rogulis
  Artis Rudzgailis Redzes uztveres laboratorija Laborants Artis.Rudzgailis
Dr. Phys. Leonīds Rusevičs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētnieks Leonids.Rusevics
67187480
Mg. Rihards Ruska Spektroskopijas laboratorija Zinātniskais asistents Rihards.Ruska
Dr.phys. Mārtiņš Rutkis Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Martins.Rutkis
67854986
  Timurs Safiuļins Attīstības daļa Starptautisko projektu piesaistes speciālists timurs.safiulins
  Uladzislau Shapel Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženieris  
  Raitis Siatkovskis Infrastruktūras un saimniecības daļa Saimniecības speciālists & darba aizsardzības speciālists Raitis.Siatkovskis
67260545
  Raitis Kaspars Sika Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris Raitis.Sika
  Ieva Siliņa Finanšu un projektu administrēšanas daļa Daļas vadītāja Ieva.Silina
Profesors, Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Andrejs.Silins
67211405
Dr.phys. Ļubova Simonova Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece Lubova.Simonova
Dr. chem. Monika Skruodiene Spektroskopijas laboratorija Pētniece Monika.Skruodiene
Dr.habil.phys. Linards Skuja Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Linards.Skuja
67260756
Dr.phys. Vera Skvorcova Plāno kārtiņu laboratorija Vadošā pētniece Vera.Skvorcova
67187473
  Maksims Sokolovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskais asistents Maksims.Sokolovs
Dr.rer.nat. Aleksandrs Sorokins Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Pētnieks Aleksandrs.Sorokins
Dr.habil.phys. Māris Spriņģis Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Maris.Springis
Mg. Einārs Sprūģis Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Pētnieks Einars.Sprugis
Bc. Kaspars Staltāns-Vilnis Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris Kaspars.Vilnis
67251691
  Anna Starikova Finanšu un projektu administrēšanas daļa Projektu administratore Anna.Starikova
  Daira Strautmane Finanšu un grāmatvedības daļa Galvenā grāmatvede Daira.Strautmane
Bc.sc.ing. Edvards Strods Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris Edvards.Strods
Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis Spektroskopijas laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Anatolijs.Sarakovskis
67187816
Dr.phys. Krišjānis Šmits Mikroskopijas laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Krisjanis.Smits
67187478
Dr.habil.phys. Andris Šternbergs Segnetoelektrisko materiālu laboratorija; Administrācija Vadošais pētnieks; Direktora vietnieks zinātnes jomā Andris.Sternbergs
67187810
Bc. Kitija Alise Štucere Organisko materiālu laboratorija Inženiere Kitija-Alise.Stucere
67260787
Dr.phys. Jānis Teteris Radiācijas fizikas laboratorija Vadošais pētnieks Janis.Teteris
29414553
Mg. Jānis Teterovskis Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženieris Janis.Teterovskis
Mg. Natālija Tetervenoka Organisko materiālu laboratorija Pētniece Natalija.Tetervenoka
67260787
Mg. Čiro Federiko Tipaldi Spektroskopijas laboratorija Inženieris Ciro-Federiko.tipaldi
Mg. Andrejs Tokmakovs Organisko materiālu laboratorija Pētnieks Andrejs.Tokmakovs
67187790
  Annamarija Trausa Mikroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente Annamarija.Trausa
Dr.phys. Laima Trinklere Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece Laima.Trinklere
Dr.habil.phys. Anatolijs Truhins Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Anatolijs.Truhins
67260756
Asoc.prof.Dr.chem. Guntars Vaivars Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Guntars.Vaivars
67262145
Mg. Juris Veinbergs Zinātniskās un industriālās automātikas daļa Vadošais radioelektronikas inženieris Juris.Veinbergs
67260856
Dr.phys. Aivars Vembris Organisko materiālu laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Aivars.Vembris
67260787
  Viktors Vibornijs Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris Viktors.Vibornijs
Dr.phys. Virgīnija Vītola Optisko materiālu laboratorija Vadošā pētniece Virginija.Vitola
Mg. Kaspars Vītols Spektroskopijas laboratorija Inženieris Kaspars.Vitols
Dr.phys. Thomas Alexander Yager Mikro un nanoierīču laboratorija Vadošais pētnieks Tom.Yager
  Lūkass Šmeļkovs Spektroskopijas laboratorija Laborants Lukass.Smelkovs
  Edgars Špengelis Attīstības daļa Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītājs Edgars.Spengelis
  Renārs Trukša Redzes uztveres laboratorija Inženieris Renars.Truksa
  Tamara Tsebriienko Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētniece Tamara.Tsebriienko
  Gatis Tunēns Optisko materiālu laboratorija Inženieris Gatis.Tunens
  Annija Anete Ule Mikro un nanoierīču laboratorija; Pārvaldības un lietvedības daļa Laborante; Iepirkumu speciālista asistente Annija-Anete.Ule
  Ilona Vanaga Attīstības daļa Starptautisko projektu piesaistes speciālists Ilona.Vanaga
  Edgars Vanags Mikroskopijas laboratorija Zinātniskais asistents edgars.vanags
  Jevgeni Vassiltšenko Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Viespētnieks Jevgeni.Vassiltsenko
  Aleksandra Vaščenkova Finanšu un projektu administrēšanas daļa Vecākā grāmatvede Aleksandra.Vaščenkova
  Viktorija Vereteņņikova Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženieris Viktorija.Veretennikova
  Kārlis Vilks Mikroskopijas laboratorija Pētnieks Karlis.Vilks
Bc. Aleksandrs Začinskis Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženieris Aleksandrs.Zacinskis
  Ansis Emīls Zīvers Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Laborants Ansis-Emils.Zivers
Ph.D. Aleksejs Zolotarjovs Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks un Laboratorijas vadītājs Aleksejs.Zolotarjovs
Bc. Margarita Anna Zommere Organisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente Margarita.Zommere
67260787
Dr.phys. Mārtiņš Zubkins Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks Martins.Zubkins
67251691
  Edmunds Zutis Mikro un nanoierīču laboratorija Zinātniskais asistents Edmunds.Zutis
Dr.rer.nat. Guntars Zvejnieks Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks Guntars.Zvejnieks
  Aleksejs Žarkovs Spektroskopijas laboratorija Pētnieks  
  Artūrs Žukovs Attīstības daļa Vecākais eksperts Arturs.Zukovs
  - Infrastruktūras un saimniecības daļa Sargi, centrālais postenis
23280012