Personāls alfabētiskā secībā

Grāds Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amats Telefons E-pasts
  Artūrs Ābols Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženieris   Arturs.Abols@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Anspoks EXAFS spektroskopijas laboratorija; Administrācija Vadošais pētnieks; Direktora vietnieks inovācijā 67251691 Andris.Anspoks@cfi.lu.lv
MSc. Maija Antonova Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Pētniece   Maija.Antonova@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Antuzevičs Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Andris.Antuzevics@cfi.lu.lv
  Jeļena Arhipova Plāno kārtiņu laboratorija Inženiere   Jelena.Arhipova@cfi.lu.lv
MSc. Halil Arslan Plāno kārtiņu laboratorija Zinātniskais asistents 67251691 Halil.Arslan@cfi.lu.lv
  Arturs Atvars Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris   Arturs.Atvars@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ilze Aulika MATERIZE pārdošanas daļa Klientu risinājumu vadītājs 25241686 Ilze.Aulika@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Āzens Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 Andris.Azens@cfi.lu.lv
Dr.chem. Gunārs Bajārs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67187817 Gunars.Bajars@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Georgijs Bakradze EXAFS spektroskopijas laboratorija Pētnieks 67251691 Georgijs.Bakradze@cfi.lu.lv
  Ojārs Balcers Optiskā ieraksta laboratorija Cietvielu fiziķis   Ojars.Balcers@cfi.lu.lv
  Aleksejs Bendins Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženieris   Aleksejs.Bendins@cfi.lu.lv
  Kristīne Beitāne Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Laborante   Kristine.Beitane@cfi.lu.lv
  Paulis Bērtulis Saimniecības daļa Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris 67260570 Paulis.Bertulis@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece   Baiba.Berzina@cfi.lu.lv
  Anete Bērziņa Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 Anete.Berzina@cfi.lu.lv
MSc. Dzintars Bērziņš Spektroskopijas laboratorija Zinātniskais asistents   Dzintars.Berzins@cfi.lu.lv
BSc. Līga Bikše Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženiere   Liga.Bikse@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ēriks Birks Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67187522 Eriks.Birks@cfi.lu.lv
  Paula Biseniece Spektroskopijas laboratorija Inženiere   Paula.Biseniece@cfi.lu.lv
MSc. Ivita Bite Optisko materiālu laboratorija Pētniece   Ivita.Bite@cfi.lu.lv
  Oskars Bitmets Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Oskars.Bitmets@cfi.lu.lv
Dr.phys. Dmitrijs Bočarovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks 29622457 m.29622457 Dmitrijs.Bocarovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Kārlis Bormanis Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks   Karlis.Bormanis@cfi.lu.lv
  Dainis Bošs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   Dainis.Boss@cfi.lu.lv
MSc. Linda Briede Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Zinātniskā asistente   Linda.Briede@cfi.lu.lv
  Daina Bullīte Finanšu un grāmatvedības daļa Finanšu daļas vadītāja 67260571 Daina.Bullite@cfi.lu.lv
MSc. Arturs Bundulis Organisko materiālu laboratorija Pētnieks 67260787 Arturs.Bundulis@cfi.lu.lv
  Regīna Burve Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Inženiere   Regina.Burve@cfi.lu.lv
MSc. Jānis Busenbergs Organisko materiālu laboratorija Zinātniskais asistents 67260787 Janis.Busenbergs@cfi.lu.lv
MSc. Edgars Butanovs Plāno kārtiņu laboratorija Pētnieks 67187511 Edgars.Butanovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jeļena Butikova Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece   Jelena.Butikova@cfi.lu.lv
MSc. Andrejs Česnokovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Zinātniskais asistents   Andrejs.Cesnokovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Georgijs Čikvaidze Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Georgijs.Cikvaidze@cfi.lu.lv
MSc. Arturs Cintiņš EXAFS spektroskopijas laboratorija Zinātniskais asistents 67251691 Arturs.Cintins@cfi.lu.lv
BSc. Jānis Čipa Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Janis.Cipa@cfi.lu.lv
Dr.phys. Leonīds Čuganovs Plāno kārtiņu laboratorija Viespētnieks 67251691 Leonids.Cuganovs@cfi.lu.lv
  Miļena Dile Materiālu morfoloģijas un sstruktūras pētīumu laboratorija Inženiere   Milena.Dile@cfi.lu.lv
Dr.biol. Ilze Dimanta Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Viespētniece   Ilze.Dimanta@lu.lv
  Vitālijs Dimitrijevs EXAFS spektroskopijas laboratorija Inženieris   Vitalijs.Dimitrijevs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Lauris Dimitročenko Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67187479 Lauris.Dimitrocenko@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Vilnis Dimza Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks   Vilnis.Dimza@cfi.lu.lv
  Ernests Dinsbergs Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Ernests.Dinsbergs@cfi.lu.lv
MSc. Guna Doķe Spektroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente   Guna.Doke@cfi.lu.lv
  Luīze Dipāne Plāno kārtiņu laboratorija Laborante   Luize.Dipane@cfi.lu.lv
  Mārtiņš Dreimanis Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženieris   Mārtiņš.Dreimanis@cfi.lu.lv
Dr. phys. Olģerts Dumbrājs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 26359386 Olgerts.Dumbrajs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Marija Dunce Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Vadošā pētniece   Marija.Dunce@cfi.lu.lv
  Ramona Dūrena Optisko materiālu laboratorija Inženiere   Ramona.Durena@cfi.lu.lv
  Sanija Dutkeviča Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženiere   Sanija.Dutkevica@cfi.lu.lv
  Ojārs Mārtiņš Eberliņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris   Ojars-Martins.Eberlins@cfi.lu.lv
Msc. Laura Eglīte Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženiere   Laura.Eglite@cfi.lu.lv
Dr.phys. Roberts Eglītis Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks 26426703 Roberts.Eglitis@cfi.lu.lv
  Ernests Einbergs Optisko materiālu laboratorija Inženieris   Ernests.Einbergs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Edgars Elsts Spektroskopijas laboratorija Pētnieks   Edgars.Elsts@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Fedotovs Spektroskopijas laboratorija; MATERIZE un ATL vadības daļa Vadošais pētnieks; Vadošais pētnieks   Andris.Fedotovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Sergejs Fomins Redzes uztveres laboratorija Vadošais pētnieks   Sergejs.Fomins@cfi.lu.lv
  Otto Freimanis Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris   Otto.Freimanis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jevgēņijs Gabrusenoks Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Jevgenijs.Gabrusenoks@cfi.lu.lv
MSc. Anta Gailiša Projektu vadības daļa Vecākais eksperts 29213521 Anta.Gailisa@cfi.lu.lv
Dr.chem. Tamara Gavrilovic Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Vadošā pētniece   Tamara.Gavrilovic@cfi.lu.lv
MSc. Aleksejs Gopejenko Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Pētnieks 29558333 Aleksejs.Gopejenko@cfi.lu.lv
BSc. Rolands Grants Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženieris 67261132 Rolands.Grants@cfi.lu.lv
Dr.phys. Līga Grīnberga Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija; Administrācija Vadošā pētniece; Zinātniskā sekretāre 26415673 Liga.Grinberga@cfi.lu.lv
  Kārlis Grindelis Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženieris   Karlis.Grindelis@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Deniss Grjaznovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 27434516 Deniss.Grjaznovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jurģis Grūbe Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Jurgis.Grube@cfi.lu.lv
BSc. Anna Grūbe Projektu vadības daļa Projektu administratore 67187816 Anna.Grube@cfi.lu.lv
Dr. phys. Raitis Gržibovskis Organisko materiālu laboratorija Pētnieks 67260787 Raitis.Grzibovskis@cfi.lu.lv
Dr. chem. Dalius Gudeika Organisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260787 Dalius.Gudeika@cfi.lu.lv
  Paulis Gurdziels Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   Paulis.gurdziels@lu.lv
MSc. Irina Gvardina Radioelektronikas laboratorija Vadošā programmēšanas inženiere 67260856 Irina.Gvardina@cfi.lu.lv
  Ilona Heinrihsone Juridiskā un iepirkumu daļa Jurista palīgs, iepirkumu sekretārs   Ilona.Heinrihsone@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jūlija Hodakovska Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētniece 67262145 Julija.Hodakovska@cfi.lu.lv
  Samanta Homiča Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženiere   Samanta.Homica@cfi.lu.lv
BSc. Inta Isakoviča Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženiere   Inta.Isakovica@cfi.lu.lv
  Anna Ivanova Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženiere   Anna.Ivanova@cfi.lu.lv
  Vladimirs Ivanovs Tehniskā atbalsta dienests Inženiermehānikas daļas vadītājs 29509755 ISSP@cfi.lu.lv
  Inese Jansone Administrācija Eksperte   Inese.Jansone@cfi.lu.lv
Dr. honoris causa Jānis Jansons Radiācijas fizikas laboratorija Pētnieks 67187479 Janis.Jansons@cfi.lu.lv
  Līga Jasulaņeca Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Cietvielu fiziķe   Liga.Jasulaneca@cfi.lu.lv
  Laimonis Jēkabsons Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris 26313376 Laimonis.Jekabsons@cfi.lu.lv
MSc. Inga Pudža EXAFS spektroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente 67251691 Inga.Pudza@cfi.lu.lv
  Anastasija Jozepa Finanšu un grāmatvedības daļa Materiālu uzskaites grāmatvede 67260571 Anastasija.Jozepa@cfi.lu.lv
  Miks Krišjānis Jurjāns Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris   Miks.Jurjans@cfi.lu.lv
  Kristians Kacers Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženieris   Kristians.Kacers@cfi.lu.lv
Dr.phys. Roberts Kalendarevs Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 Roberts.Kalendarevs@cfi.lu.lv
  Pjotrs Kaļiņikovs Radioelektronikas laboratorija Inženieris 67260856 Pjotrs.Kalinikovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Aleksandrs Kaļinko EXAFS spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 Aleksandrs.Kalinko@cfi.lu.lv
  Aija Kalniņa Spektroskopijas laboratorija Inženiere   Aija.Kalnina@cfi.lu.lv
Dr.sc.admin. Laura Kalniņa Personāldaļa Vecākā eksperte   Laura.Kalnina@cfi.lu.lv
MSc. Anna Kalvāne Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Pētniece   Anna.Kalvane@cfi.lu.lv
MSc. Marta Kāne Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženiere   Marta.Kane@cfi.lu.lv
  Reinis Kaparkalējs Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženieris   Reinis.Kaparkalejs@cfi.lu.lv
MSc. Kaspars Kaprāns Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks   Kaspars.Kaprans@cfi.lu.lv
Dr.phys. Varis Karitāns Redzes uztveres laboratorija Vadošais pētnieks 29794940 Varis.Karitans@cfi.lu.lv
Dr. phys. Igors Kaulačs Organisko materiālu laboratorija Pētnieks 67260787 Igors.Kaulacs@cfi.lu.lv
MSc. Meldra Ķemere Spektroskopijas laboratorija Pētniece   Meldra.Kemere@cfi.lu.lv
  Juris Kļava Redzes uztveres laboratorija Inženieris   Juris.Klava@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jānis Kļaviņš Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija; Infrastruktūras attīstība un uzturēšana Vadošais pētnieks; Galvenais Inženieris 29404742 Janis.Klavins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jānis Kleperis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 26436513 Janis.Kleperis@cfi.lu.lv
  Līga Klēbaha Personāldaļa Personāla vadītāja 67260556 Liga.Klebaha@cfi.lu.lv
MSc. Ainārs Knoks Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks   Ainars.Knoks@cfi.lu.lv
Dr.phys. Valdis Korsaks Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Grupas vadītājs   Valdis.Korsaks@cfi.lu.lv
  Veronika Korsaka Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Inženiere   Veronika.Korsaka@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Jevgēnijs Kotomins Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 67187480 Jevgenijs.Kotomins@cfi.lu.lv
  Veera Krasnenko Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Viespētniece   Veera.Krasnenko@cfi.lu.lv
Dr.phys. Tamāra Krasta Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece   Tamara.Krasta@cfi.lu.lv
MSc. Guna Krieķe Spektroskopijas laboratorija Pētniece   Guna.Krieke@cfi.lu.lv
Dr.phys. Alberts Kristiņš Radioelektronikas laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67260856 Alberts.Kristins@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Andris Krūmiņš Administrācija Direktora palīgs 67187816 Andris.Krumins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Gints Kučinskis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks   Gints.Kucinskis@cfi.lu.lv
MSc. Kārlis Kundziņš Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Pētnieks 67187875 Karlis.Kundzins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Māris Kundziņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorija; Informācijas tehnoloģiju pārvaldība Pētnieks; Grupas vadītājs 67187522 Maris.Kundzins@cfi.lu.lv
MSc. Andrejs Kursītis Plāno kārtiņu laboratorija Zinātniskais asistents 67251691 Andrejs.Kursitis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Aleksejs Kuzmins EXAFS spektroskopijas laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67251691 Aleksejs.Kuzmins@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Vladimirs Kuzovkovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 27134915 Vladimirs.Kuzovkovs@cfi.lu.lv
MSc. Lelde Lāce Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente   Lelde.Lace@cfi.lu.lv
Mg iur Ieva Lācenberga-Rocēna Juridiskā un iepirkumu daļa Daļas vadītāja, juriste   Ieva.Lacenberga-Rocena@cfi.lu.lv
MSc. Katrīna Laganovska Optisko materiālu laboratorija Pētniece   Katrina.Laganovska@cfi.lu.lv
MSc. Elīna Laizāne Organisko materiālu laboratorija; Projektu vadības daļa Zinātniskā asistente; Projektu administratore 67260787 Elina.Laizane@cfi.lu.lv
  Edvīns Ļetko Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženieris   Edvīns.Ļetko@cfi.lu.lv
Dr.sc.ing. Jānis Latvels MATERIZE pārdošanas daļa Klientu risinājumu vadītājs 29761393 Janis.Latvels@cfi.lu.lv
  Madara Leimane Optisko materiālu laboratorija Inženiere   Madara.Leimane@cfi.lu.lv
MSc. Pēteris Lesničenoks Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks   Peteris.Lesnicenoks@cfi.lu.lv
BSc. Mārcis Lielbārdis Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Marcis.Lielbardis@cfi.lu.lv
  Jānis Līpenīts Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženieris   Janis.Lipenits@cfi.lu.lv
MSc. Oļegs Lisovskis Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskais asistents 26130472 Olegs.Lisovskis@cfi.lu.lv
  Māris Līviņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris   Maris.Livins@cfi.lu.lv
  Modris Logins Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris   Modris.Logins@cfi.lu.lv
BSc. Ingars Lukoševičs Spektroskopijas laboratorija; Informācijas tehnoloģiju pārvaldība Zinātniskais asistents; Mājaslapas administrators   Ingars.Lukosevics@cfi.lu.lv; Majas.Lapa@cfi.lu.lv
  Maria Luštšik Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Inženiere   Maria.Lustsik@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ilze Manika Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošā pētniece 67261132 Ilze.Manika@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Jānis Maniks Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošais pētnieks 67261132 Janis.Maniks@cfi.lu.lv
  Mareks Markāns Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 mareks.markans@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Jurijs Mastrikovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks 25985004 Jurijs.Mastrikovs@cfi.lu.lv
MSc. Jānis Melderis Radioelektronikas laboratorija Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 Janis.Melderis@cfi.lu.lv
  Ansis Mežulis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks   Ansis.Mezulis@cfi.lu.lv
MSc. Igors Mihailovs Organisko materiālu laboratorija Zinātniskais asistents 67260787 Igors.Mihailovs@cfi.lu.lv
Dr. phys. Jeļena Miķelsone Organisko materiālu laboratorija Pētniece 67260787 Jelena.Mikelsone@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Donāts Millers Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 28702551 Donats.Millers@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Ņina Mironova-Ulmane Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece   Nina.Mironova-Ulmane@cfi.lu.lv
BSc. Aleksandra Moskina Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Inženiere   Aleksandra.Moskina@cfi.lu.lv
Dr. sc. ing. Gatis Mozoļevskis Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Laboratorijas vadītājs; Pētnieks   Gatis.Mozolevskis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Faina Muktepāvela Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošā pētniece 67261132 Faina.Muktepavela@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ramūnas Nedzinskas Spektroskopijas laboratorija Pētnieks   Ramunas.Nedzinskas@cfi.lu.lv
  Vladimirs Ņemcevs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris 26417705 Vladimirs.Nemcevs@cfi.lu.lv
  Ināra Ņesterova Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere   Inara.Nesterova@cfi.lu.lv
Asoc.prof., Dr.biol., Vizma Nikolajeva Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere   Vizma.Nikolajeva@lu.lv
  Dace Ņilova Spektroskopijas laboratorija Inženiere   Dace.Nilova@cfi.lu.lv
  Roberts Oliņš Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   Roberts.Olins@cfi.lu.lv
  Vitālijs Oļševskis Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris   Vitalijs.Olsevskis@cfi.lu.lv
  Ģirts Ozoliņš Redzes uztveres laboratorija Komercdarbības konsultants   Girts.Ozolins@cfi.lu.lv
Profesors, Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš Redzes uztveres laboratorija; Redzes uztveres laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67260868 Maris.Ozolins@cfi.lu.lv
  Andris Ozoliņš MATERIZE pārdošanas daļa Klientu risinājumu vadītājs, struktūrvienības vadītājs 29207993 Andris.Ozolins@cfi.lu.lv
  Armands Ozols Plāno kārtiņu laboratorija Laborants   Armands.Ozols@cfi.lu.lv
  Haralds Ozols Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Haralds.Ozols@cfi.lu.lv
  Gunita Paidere Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženiere   Gunita.Paidere@cfi.lu.lv
Dr.sc.ing. Ēriks Palčevskis Optiskā ieraksta laboratorija Pētnieks   Eriks.Palcevskis@cfi.lu.lv
  Viktorija Pankratova Spektroskopijas laboratorija Inženiere   Viktorija.Pankratova@cfi.lu.lv
Dr.phys. Vladimirs Pankratovs Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Vladimirs.Pankratovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Paulis Paulīns Redzes uztveres laboratorija Cietvielu fiziķis   Paulis.Paulins@cfi.lu.lv
  Patrīcija Paulsone Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 Patricija.Paulsone@cfi.lu.lv
Dr.sc.ing. Andrejs Pavļenko Spektroskopijas laboratorija Pētnieks   Andrejs.Pavlenko@cfi.lu.lv
MSc. Jūlija Perveņecka Organisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente 67260787 Julija.Pervenecka@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Sergejs Piskunovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 20093610 Sergejs.Piskunovs@cfi.lu.lv
MSc. Aleksandrs Platoņenko Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Zinātniskais asistents 25956853 Aleksandrs.Platonenko@cfi.lu.lv
MSc. Maksims Poļakovs Spektroskopijas laboratorija Pētnieks   Maksims.Polakovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Boriss Poļakovs Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67187511 Boriss.Polakovs@cfi.lu.lv
  Aleksandrs Popovs Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris   Aleksandrs.Popovs@cfi.lu.lv
  Beāte Krūze Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere   Beāte.Kruze@cfi.lu.lv
Dr.phys. Anatolijs Popovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 67187480 Anatolijs.Popovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Kaspars Pudžs Organisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260787 Kaspars.Pudzs@cfi.lu.lv
  Krišs Pujāts Redzes uztveres laboratorija Programmēšanas inženieris   Kriss.Pujāts@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Juris Purāns Plāno kārtiņu laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67251691 Juris.Purans@cfi.lu.lv
MSc. Māra Putniņa Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskā asistente   Mara.Putnina@cfi.lu.lv
  Alfs Raudis MATERIZE un ATL vadības daļa Vecākais eksperts   Alfs.Raudis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Māra Reinfelde Optiskā ieraksta laboratorija Vadošā pētniece   Mara.Reinfelde@cfi.lu.lv
Dr.phys. Daina Riekstiņa Radiācijas fizikas laboratorija Laboratorijas vadītāja; Vadošā pētniece 67261304 Daina.Riekstina@cfi.lu.lv
Dr. sc. ing. Roberts Rimša Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Pētnieks   Roberts.Rimsa@cfi.lu.lv
  Pāvels Rodionovs Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Pevels.Rodionovs@cfi.lu.lv
Profesors, Dr.habil.phys. Uldis Rogulis Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Uldis.Rogulis@cfi.lu.lv
Dr. Phys. Leonīds Rusevičs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētnieks 67187480 Leonids.Rusevics@cfi.lu.lv
Dr.phys. Mārtiņš Rutkis Organisko materiālu laboratorija; Administrācija Vadošais pētnieks; Direktors 67854986 Martins.Rutkis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis Spektroskopijas laboratorija; Administrācija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks; Direktora vietnieks mācību darbā 67187816 Anatolijs.Sarakovskis@cfi.lu.lv
  Mareks Seņko Optisko materiālu laboratorija Inženieris   Mareks.Senko@cfi.lu.lv
  Māris Seņko Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Biofiziķis   Maris.Senko@cfi.lu.lv
Dr.chem. Vera Serga Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētniece   Vera.Serga@cfi.lu.lv
  Raitis Siatkovskis Drošība un apsaimniekošana Saimniecības daļas vadītājs 67260545 Raitis.Siatkovskis@cfi.lu.lv
  Ieva Siliņa Projektu vadības daļa Grupas vadītāja; Projektu administratore   Ieva.Silina@cfi.lu.lv
MSc. Ieva Siliņa Projektu vadības daļa Eksperte   silina@cfi.lu.lv
Profesors, Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67211405 Andrejs.Silins@cfi.lu.lv
  Raivis Sīlis Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 raivis.silis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ļubova Simonova Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece   Lubova.Simonova@cfi.lu.lv
Dr. chem. Monika Skruodiene Spektroskopijas laboratorija Pētniece   Monika.Skruodiene@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Linards Skuja Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260756 Linards.Skuja@cfi.lu.lv
Dr.phys. Vera Skvorcova Plāno kārtiņu laboratorija Vadošā pētniece 67187473 Vera.Skvorcova@cfi.lu.lv
BSc. Olafs Slabkovskis Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženieris   Olafs.Slabkovskis@cfi.lu.lv
Prof., Dr.oec. Biruta Sloka Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere   Biruta.Sloka@lu.lv
Dr.phys. Krišjānis Šmits Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67187478 Krisjanis.Smits@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Aleksandrs Sorokins Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Cietvielu fiziķis   Aleksandrs.Sorokins@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Māris Spriņģis Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Maris.Springis@cfi.lu.lv
MSc. Einārs Sprūģis Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Zinātniskais asistents   Einars.Sprugis@cfi.lu.lv
  Agnese Spustaka Optisko materiālu laboratorija Inženiere   Agnese.Spustaka@cfi.lu.lv
  Līva Staltāne Administracija Biroja administratore 67187816 Liva.Staltane@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Andris Šternbergs Segnetoelektrisko materiālu laboratorija; Administrācija Vadošais pētnieks; Direktora vietnieks zinātniskajā darbā 67187810 Andris.Sternbergs@cfi.lu.lv
  Edgars Straumanis Optisko materiālu laboratorija Inženieris   Edgars.Straumanis@cfi.lu.lv
BSc. Normunds Strautnieks Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Normunds.Strautnieks@cfi.lu.lv
  Kitija Alise Štucere Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 Kitija-Alise.Stucere@cfi.lu.lv
  Jeļena Sušinska Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženiere   Jelena.Susinska@cfi.lu.lv
  Inese Takere Finanšu un grāmatvedības daļa Galvenā grāmatvede 67260571 Inese.Takere@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jānis Teteris Optiskā ieraksta laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 29414553 Janis.Teteris@cfi.lu.lv
Msc. Jānis Teterovskis Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženieris   Janis.Teterovskis@cfi.lu.lv
MSc. Natālija Tetervenoka Organisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente 67260787 Natalija.Tetervenoka@cfi.lu.lv
  Čiro Federiko Tipaldi Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Ciro-Federiko.Tipaldi@cfi.lu.lv
MSc. Andrejs Tokmakovs Organisko materiālu laboratorija Pētnieks 67187790 Andrejs.Tokmakovs@cfi.lu.lv
  Annamarija Trausa Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženiere   Annamarija.Trausa@cfi.lu.lv
Dr.phys. Laima Trinklere Spektroskopijas laboratorija; Administrācija Vadošā pētniece; Zinātniskās padomes priekšsēdētāja   Laima.Trinklere@cfi.lu.lv
  Ernests Tropiņš Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 ernests.tropins@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Anatolijs Truhins Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260756 Anatolijs.Truhins@cfi.lu.lv
  Rims Vaitkus Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   Rims.Vaitkus@cfi.lu.lv
Asoc.prof.Dr.chem. Guntars Vaivars Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67262145 Guntars.Vaivars@cfi.lu.lv
MSc.ing. Dagnija Valdniece Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere   Dagnija.Valdniece@cfi.lu.lv
Dr.phys. Mārtiņš Vanags Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Viespētnieks 26124062 Martins.Vanags@cfi.lu.lv
MSc. Juris Veinbergs Radioelektronikas laboratorija Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 Juris.Veinbergs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Aivars Vembris Organisko materiālu laboratorija Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67260787 Aivars.Vembris@cfi.lu.lv
  Viesturs Tenis Vīksna Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Viesturs-Tenis.Viksna@cfi.lu.lv
  Viktors Vibornijs Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris   Viktors.Vibornijs@cfi.lu.lv
BSc. Kaspars Vilnis Plāno kārtiņu laboratorija; Informācijas tehnoloģiju pārvaldība Inženieris; IT inženieris 67251691 Kaspars.Vilnis@cfi.lu.lv
  Ēriks Vilunas Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženieris   Eriks.Vilunas@cfi.lu.lv
Dr.chem. Aigars Vītiņš Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67187817 Aigars.Vitins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Virgīnija Vītola Optisko materiālu laboratorija; Optisko materiālu laboratorija Laboratorijas vadītāja; Pētniece   Virginija.Vitola@cfi.lu.lv
  Kaspars Vītols Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Kaspars.Vitols@cfi.lu.lv
BSc. Artis Volkovs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Zinātniskais asistents   Artis.Volkovs@cfi.lu.lv
  Katrīna Zabarovska Projektu vadības daļa Projektu vadītāja   katrina.zabarovska@cfi.lu.lv
  Dāvis Zāģers Redzes uztveres laboratorija Laborants   Davis.Zagers@cfi.lu.lv
BSc. Dāvis Zavickis Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Inženieris   Davis.Zavickis@cfi.lu.lv
  Roberts Ziediņš Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Roberts.Ziedins@cfi.lu.lv
MSc. Aleksejs Zolotarjovs Optisko materiālu laboratorija Pētnieks   Aleksejs.Zolotarjovs@cfi.lu.lv
  Margarita Anna Zommere Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 Margarita.Zommere@cfi.lu.lv
Dr.phys. Mārtiņš Zubkins Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 Martins.Zubkins@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Guntars Zvejnieks Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 29821830 Guntars.Zvejnieks@cfi.lu.lv