Personāls alfabētiskā secībā

Grāds Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amats Telefons E-pasts
  Jānis Ancāns Administrācija Starptautisko projektu piesaistes speciālists   janis.ancans
Dr.phys. Andris Anspoks EXAFS spektroskopijas laboratorija; Administrācija Vadošais pētnieks; Direktors 67251691 Andris.Anspoks
Mg. Maija Antonova Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Pētniece   Maija.Antonova
Dr.phys. Andris Antuzevičs Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Andris.Antuzevics
  Jeļena Arhipova Plāno kārtiņu laboratorija Inženiere   Jelena.Arhipova
Mg. Halil Arslan Plāno kārtiņu laboratorija Zinātniskais asistents 67251691 Halil.Arslan
  Arturs Atvars Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris   Arturs.Atvars
Dr.phys. Ilze Aulika MATERIZE pārdošanas daļa Klientu risinājumu vadītājs 25241686 Ilze.Aulika
Dr.phys. Andris Āzens Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 Andris.Azens
Dr.chem. Gunārs Bajārs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67187817 Gunars.Bajars
Dr.rer.nat. Georgijs Bakradze EXAFS spektroskopijas laboratorija Pētnieks 67251691 Georgijs.Bakradze
  Kristīne Beitāne Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Laborante   Kristine.Beitane
  Ekaterina Belobrovko Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 Ekaterina.Belobrovko
  Ralfs Belohvoščiks Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženieris   Ralfs.Belohvosciks
Bc. Aleksejs Bendins Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženieris   Aleksejs.Bendins
  Paulis Bērtulis Infrastruktūras attīstība un uzturēšana Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris 67260570 Paulis.Bertulis
Bc. Anete Bērziņa Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 Anete.Berzina
Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece   Baiba.Berzina
Mg. Dzintars Bērziņš Spektroskopijas laboratorija Zinātniskais asistents   Dzintars.Berzins
Mg. Līga Bikše Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Zinātniskā asistente   Liga.Bikse
Dr.phys. Ēriks Birks Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks 67187522 Eriks.Birks
  Paula Biseniece Spektroskopijas laboratorija Inženiere   Paula.Biseniece
Mg. Ivita Bite Optisko materiālu laboratorija Pētniece   Ivita.Bite
Bc. Oskars Bitmets Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Oskars.Bitmets
  Kriss Blekbērds MATERIZE pārdošanas daļa Pārdošanas speciālists   Chris.Blackbird
Dr.phys. Dmitrijs Bočarovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks 29622457 Dmitrijs.Bocarovs
Mg./MBA Olga Bogdanova MATERIZE pārdošanas daļa Struktūrvienības vadītāja 29585967 Olga.Bogdanova
  Dmitrijs Bogdanovs Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženieris   Dmitrijs.Bogdanovs
Dr.phys. Kārlis Bormanis Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks   Karlis.Bormanis
  Dainis Bošs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   Dainis.Boss
Mg. Linda Briede Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Zinātniskā asistente   Linda.Briede
  Līga Britāla Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere   Liga.Britala
  Daina Bullīte Finanšu un grāmatvedības daļa Finanšu daļas vadītāja 67260571 Daina.Bullite
Ph.D. Arturs Bundulis Organisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260787 Arturs.Bundulis
Mg. Jānis Busenbergs Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Janis.Busenbergs
Ph.D. Edgars Butanovs Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67187511 Edgars.Butanovs
Dr.phys. Jeļena Butikova Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece   Jelena.Butikova
Mg. Andrejs Česnokovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētnieks   Andrejs.Cesnokovs
Dr.phys. Georgijs Čikvaidze Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Georgijs.Cikvaidze
Mg. Arturs Cintiņš Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris 67251691 arturs.cintins
Bc. Jānis Čipa Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Janis.Cipa
  Artis Dēze Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   Artis.Deze
  Miļena Dile Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženiere   Milena.Dile
Dr.biol. Ilze Dimanta Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Viespētniece   Ilze.Dimanta
  Vitalijs Dimitrijevs EXAFS spektroskopijas laboratorija Inženieris 67251691 Vitalijs.Dimitrijevs
Dr.phys. Lauris Dimitročenko Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67187479 Lauris.Dimitrocenko
Dr.habil.phys. Vilnis Dimza Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks   Vilnis.Dimza
  Luīze Dipāne Plāno kārtiņu laboratorija Laborante   Luize.Dipane
Mg. Guna Doķe Spektroskopijas laboratorija Pētniece   Guna.Doke
Dr. phys. Olģerts Dumbrājs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 26359386 Olgerts.Dumbrajs
Dr.phys. Marija Dunce Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Vadošā pētniece   Marija.Dunce
  Ojārs Mārtiņš Eberliņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris   Ojars-Martins.Eberlins
Mg. Laura Eglīte Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženiere   Laura.Eglite
Dr.phys. Roberts Eglītis Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks 26426703 Roberts.Eglitis
  Alberts Eiduss Plāno kārtiņu laboratorija Programmēšanas inženieris   Alberts.Eiduss
  Ernests Einbergs Optisko materiālu laboratorija Inženieris   Ernests.Einbergs
Dr.phys. Edgars Elsts Spektroskopijas laboratorija Pētnieks   Edgars.Elsts
Dr.phys. Andris Fedotovs Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Andris.Fedotovs
Dr.phys. Sergejs Fomins Redzes uztveres laboratorija Vadošais pētnieks   Sergejs.Fomins
  Otto Freimanis Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris   Otto.Freimanis
Dr.phys. Jevgēņijs Gabrusenoks Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Jevgenijs.Gabrusenoks
Mg. Anta Gailiša MATERIZE inovāciju daļa Struktūrvienības vadītāja un Vecākā eksperte 29213521 Anta.Gailisa
Dr.phys. Aleksejs Gopejenko Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Pētnieks 29558333 Aleksejs.Gopejenko
Bc. Rolands Grants Radiācijas fizikas laboratorija Inženieris 67261132 Rolands.Grants
  Jurijs Grečenkovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženieris   Jurijs.Grecenkovs
Dr.phys. Līga Grīnberga Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija; Informācijas un komunikācijas daļa Pētniece; Daļas vadītāja 26415673 Liga.Grinberga
  Kārlis Grindulis Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženieris   Karlis.Grindulis
Dr.rer.nat. Deniss Grjaznovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 27434516 Deniss.Grjaznovs
Bc. Anna Grūbe Projektu vadības daļa Projektu administratore 67187816 Anna.Grube
Dr.phys. Jurģis Grūbe Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Jurgis.Grube
Dr. phys. Raitis Gržibovskis Organisko materiālu laboratorija Pētnieks 67260787 Raitis.Grzibovskis
  Paulis Gurdziels Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   Paulis.Gurdziels
Mg. Irina Gvardina Zinātniskās un industriālās automātikas daļa Vadošā programmēšanas inženiere 67260856 Irina.Gvardina
  Sergejs Gvozdevs Zinātniskās un industriālās automātikas daļa Skaitļošanas sistēmu projektētājs   Sergejs.Gvozdevs
  Ilona Heinrihsone Juridiskā un iepirkumu daļa Jurista palīgs un Iepirkumu sekretārs   Ilona.Heinrihsone
Dr.phys. Jūlija Hodakovska Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētniece 67262145 Julija.Hodakovska
  Samanta Homiča Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženiere   Samanta.Homica
Bc. Inta Isakoviča Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženiere   Inta.Isakovica
  Anna Ivanova Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskā asistente   Anna.Ivanova
  Vladimirs Ivanovs Infrastruktūras attīstība un uzturēšana Inženiermehānikas daļas vadītājs 29509755 Vladimirs.Ivanovs
  Kristīne Jamberga Finanšu un grāmatvedības daļa Vecākā grāmatvede   Kristine.Jamberga
  Inese Jansone Informācijas un komunikācijas daļa Eksperte   Inese.Jansone
Dr. honoris causa Jānis Jansons Radiācijas fizikas laboratorija Pētnieks 67187479 Janis.Jansons
Mg. Līga Jasulaņeca Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Cietvielu fiziķe   Liga.Jasulaneca
  Laimonis Jēkabsons Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris 26313376 Laimonis.Jekabsons
  Kristians Kacers Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženieris   Kristians.Kacers
  Kevon Bipinchandra Kadiwala Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris   Kevon.Kadiwala
  Pjotrs Kaļiņikovs Zinātniskās un industriālās automātikas daļa Inženieris 67260856 Pjotrs.Kalinikovs
Dr.phys. Aleksandrs Kaļinko EXAFS spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 Aleksandrs.Kalinko
  Edīte Kalniņa Administrācija Izaugsmes veicinātāja   Edite.Kalnina
Dr.sc.admin. Laura Kalniņa Personāldaļa Vecākā eksperte   Laura.Kalnina
  Aija Kalniņa Spektroskopijas laboratorija Inženiere   Aija.Kalnina
Mg. Anna Kalvāne Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Pētniece   Anna.Kalvane
  Reinis Kaparkalējs Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženieris   Reinis.Kaparkalejs
Mg. Kaspars Kaprāns Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks   Kaspars.Kaprans
Dr.phys. Varis Karitāns Redzes uztveres laboratorija Vadošais pētnieks 29794940 Varis.Karitans
Mg. Meldra Ķemere Spektroskopijas laboratorija Pētniece   Meldra.Kemere
Dr.phys. Jānis Kļaviņš Infrastruktūras attīstība un uzturēšana Galvenais Inženieris 29404742 Janis.Klavins
  Līga Klēbaha Personāldaļa Personāldaļas vadītāja 67260556 Liga.Klebaha
Dr.phys. Jānis Kleperis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 26436513 Janis.Kleperis
Mg. Ainārs Knoks Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks   Ainars.Knoks
  Roberts Mārtiņš Kolbergs Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Roberts.Kolbergs
  Aleksejs Korabovskis Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Komercdarbības speciālists   Aleksejs.Korabovskis
Dr.phys. Valdis Korsaks Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Grupas vadītājs   Valdis.Korsaks
Dr.habil.phys. Jevgēnijs Kotomins Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 67187480 Jevgenijs.Kotomins
  Veera Krasnenko Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētniece   Veera.Krasnenko
Dr.phys. Tamāra Krasta Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece   Tamara.Krasta
Dr.Phys. Guna Krieķe Spektroskopijas laboratorija Pētniece   Guna.Krieke
Dr.phys. Alberts Kristiņš Zinātniskās un industriālās automātikas daļa Vadošais pētnieks un Laboratorijas vadītājs 67260856 Alberts.Kristins
Dr.habil.phys. Andris Krūmiņš Administrācija Direktora palīgs 67187816 Andris.Krumins
  Beāte Krūze Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere   Beate.Kruze
Dr.phys. Gints Kučinskis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks un Laboratorijas vadītājs   Gints.Kucinskis
  Antra Kundziņa Informācijas un komunikācijas daļa Eksperte   Antra.Kundzina
Dr.phys. Māris Kundziņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorija; Informācijas tehnoloģiju pārvaldība Pētnieks; Grupas vadītājs 67187522 Maris.Kundzins
Mg. Kārlis Kundziņš Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Pētnieks 67187875 Karlis.Kundzins
Dr.phys. Aleksejs Kuzmins EXAFS spektroskopijas laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks 67251691 A.Kuzmin
Dr.habil.phys. Vladimirs Kuzovkovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks 27134915 Vladimirs.Kuzovkovs
Mg. Lelde Lāce Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente   Lelde.Lace
Mg iur Ieva Lācenberga-Rocēna Juridiskā un iepirkumu daļa Daļas vadītāja un Juriste   Ieva.Lacenberga-Rocena
Mg. Katrīna Laganovska Optisko materiālu laboratorija Pētniece   Katrina.Laganovska
Mg. Elīna Laizāne Organisko materiālu laboratorija; Projektu vadības daļa Inženiere; Projektu administratore 67260787 Elina.Laizane
Dr.sc.ing. Jānis Latvels MATERIZE inovāciju daļa Vecākais eksperts 29761393 Janis.Latvels
  Madara Leimane Optisko materiālu laboratorija Inženiere   Madara.Leimane
Mg. Pēteris Lesničenoks Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks   Peteris.Lesnicenoks
Mg. Edvīns Ļetko Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Zinātniskais asistents   Edvins.Letko
  Matīss Daniels Līcis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris    
Mg. Mārcis Lielbārdis Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Marcis.Lielbardis
  Yin-Pai Lin Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskais asistents   In-Bai.Lin
Mg. Jānis Līpenīts Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Inženieris   Lipenits.Janis
Mg. Oļegs Lisovskis Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskais asistents 26130472 Olegs.Lisovskis
  Māris Līviņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris   Maris.Livins
  Modris Logins Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris   Modris.Logins
  Jūlija Lukaševiča EXAFS spektroskopijas laboratorija Inženiere 67251691 Julija.Lukasevica
Mg. Ingars Lukoševičs Spektroskopijas laboratorija; Informācijas un komunikācijas daļa Zinātniskais asistents; Mājaslapas administrators   Ingars.Lukosevics
  Maria Luštšik Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Inženiere    
Dr.phys. Ilze Manika Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošā pētniece 67261132 Ilze.Manika
Dr.habil.phys. Jānis Maniks Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošais pētnieks 67261132 Janis.Maniks
  Mareks Markāns Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Mareks.Markans
Dr.rer.nat. Jurijs Mastrikovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks   Yuri.Mastrikov
  Adriana Mauručaite Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 Adriana.Maurucaite
  Guntis Meinerts Drošība un apsaimniekošana Palīgstrādnieks    
Mg. Jānis Melderis Zinātniskās un industriālās automātikas daļa Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 Janis.Melderis
  Nineļa Menuhova Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Laborante   Ninela.Menuhova
  Ansis Mežulis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks   Ansis.Mezulis
Mg. Igors Mihailovs Organisko materiālu laboratorija Zinātniskais asistents 67260787 Igors.Mihailovs
Dr. phys. Jeļena Miķelsone Organisko materiālu laboratorija Pētniece 67260787 Jelena.Mikelsone
Dr.habil.phys. Donāts Millers Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 28702551 Donats.Millers
Dr.habil.phys. Ņina Mironova-Ulmane Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece   Nina.Ulmane
Bc. Aleksandra Moskina Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Inženiere   Aleksandra.Moskina
Dr. sc. ing. Gatis Mozoļevskis Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks   Gatis.Mozolevskis
  Jānis Muižnieks MATERIZE pārdošanas daļa Pārdošanas speciālists   Janis.Muiznieks
Dr.phys. Ramūnas Nedzinskas Spektroskopijas laboratorija Pētnieks   Ramunas.Nedzinskas
  Elīna Neilande Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženiere   Elina.Neilande
  Vladimirs Ņemcevs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris 26417705 Vladimirs.Nemcevs
  Ināra Ņesterova Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere   Inara.Nesterova
  Dace Ņilova Spektroskopijas laboratorija Inženiere   Dace.Nilova
  Aleksandrs Novikovs Plāno kārtiņu laboratorija Laborants   Aleksandrs.Novikovs
  Andrejs Ogurcovs Plāno kārtiņu laboratorija Pētnieks   Andrejs.Ogurcovs
  Roberts Oliņš Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   Roberts.Olins
  Andris Ozoliņš Administrācija Projekta vadītājs 29207993 Andris.Ozolins
Profesors, Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš Redzes uztveres laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks 67260868 Maris.Ozolins
  Ģirts Ozoliņš Redzes uztveres laboratorija Komercdarbības konsultants   Girts.Ozolins
  Haralds Ozols Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Haralds.Ozols
  Gunita Paidere Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženiere   Gunita.Paidere
Dr.sc.ing. Ēriks Palčevskis Radiācijas fizikas laboratorija Pētnieks   Eriks.Palcevskis
  Viktorija Pankratova Spektroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente   Viktorija.Pankratova
Dr.phys. Vladimirs Pankratovs Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Vladimirs.Pankratovs
  Viktorija Paramonova Radiācijas fizikas laboratorija Inženiere   Viktorija.Paramonova
Dr.phys. Paulis Paulins Redzes uztveres laboratorija Cietvielu fiziķis   Paulis.Paulins
Bc. Patrīcija Paulsone Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 Patricija.Paulsone
Dr.sc.ing. Andrejs Pavļenko Spektroskopijas laboratorija Pētnieks    
Mg. Jūlija Perveņecka Organisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente 67260787 Julija.Pervenecka
Dr.chem. Anna Pidlužna Organisko materiālu laboratorija Pētniece 67260787 Anna.Pidluzhna
  Rūdolfs Pikšens Optisko materiālu laboratorija Inženieris   Rudolfs.Piksens
Dr.rer.nat. Sergejs Piskunovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks 20093610 Sergejs.Piskunovs
Mg. Aleksandrs Platoņenko Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētnieks 25956853 Aleksandrs.Platonenko
Dr.phys. Boriss Poļakovs Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67187511 Boriss.Polakovs
Mg. Maksims Poļakovs Spektroskopijas laboratorija Pētnieks    
  Andis Poļaks Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Andis.Polaks
Dr.phys. Anatolijs Popovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 67187480 Anatolijs.Popovs
  Aleksandrs Popovs Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris    
  Miks Priedols Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženieris   Miks.Priedols
Mg. Inga Pudža EXAFS spektroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente 67251691 Inga.Pudza
Dr.phys. Kaspars Pudžs Organisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260787 Kaspars.Pudzs
Dr.habil.phys. Juris Purāns Plāno kārtiņu laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks 67251691 Purans
Mg. Māra Putniņa Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskā asistente   Mara.Putnina
  Alfs Raudis MATERIZE inovāciju daļa Vecākais eksperts   Alfs.Raudis
Dr.phys. Māra Reinfelde Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece   Mara.Reinfelde
Dr.phys. Daina Riekstiņa Radiācijas fizikas laboratorija Laboratorijas vadītāja un Vadošā pētniece 67261304 Daina.Riekstina
Dr. sc. ing. Roberts Rimša Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Vadošais pētnieks   Roberts.Rimsa
  Pāvels Rodionovs Spektroskopijas laboratorija Pētnieks   Pavels.Rodionovs
Profesors Dr.habil.phys. Uldis Rogulis Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Uldis.Rogulis
Dr. Phys. Leonīds Rusevičs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētnieks 67187480 Leonids.Rusevics
Dr.phys. Mārtiņš Rutkis Organisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67854986 Martins.Rutkis
  Timurs Safiuļins Administrācija Starptautisko projektu piesaistes speciālists   timurs.safiulins
Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis Spektroskopijas laboratorija; Administrācija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks; Direktora vietnieks mācību darbā 67187816 Anatolijs.Sarakovskis
Dr.chem. Vera Serga Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētniece   Vera.Serga
  Raitis Siatkovskis Drošība un apsaimniekošana Saimniecības daļas vadītājs 67260545 Raitis.Siatkovskis
  Raitis Kaspars Sika Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   Raitis.Sika
  Ieva Siliņa Projektu vadības daļa Grupas vadītāja un Projektu administratore   Ieva.Silina
Profesors, Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67211405 Andrejs.Silins
  Raivis Sīlis Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Raivis.Silis
Dr.phys. Ļubova Simonova Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece   Lubova.Simonova
Dr. chem. Monika Skruodiene Spektroskopijas laboratorija Pētniece   Monika.Skruodiene
Dr.habil.phys. Linards Skuja Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260756 Linards.Skuja
Dr.phys. Vera Skvorcova Plāno kārtiņu laboratorija Vadošā pētniece 67187473 Vera.Skvorcova
Prof., Dr.oec. Biruta Sloka Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere    
Dr.phys. Krišjānis Šmits Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks 67187478 Krisjanis.Smits
  Maksims Sokolovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskais asistents   Maksims.Sokolovs
  Matīss Sondars Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   Matiss.Sondars
Dr.rer.nat. Aleksandrs Sorokins Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Pētnieks   Aleksandrs.Sorokins
Dr.habil.phys. Māris Spriņģis Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Maris.Springis
Mg. Einārs Sprūģis Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Zinātniskais asistents   Einars.Sprugis
  Arnita Spule Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Inženiere   arnita.spule
  Agnese Spustaka Optisko materiālu laboratorija Inženiere   Agnese.Spustaka
  Līva Staltāne-Vilne Administrācija Biroja administratore 67187816 Liva.Staltane
Bc. Kaspars Staltāns-Vilnis Plāno kārtiņu laboratorija; Informācijas tehnoloģiju pārvaldība Inženieris; IT inženieris 67251691 Kaspars.Vilnis
Dr.habil.phys. Andris Šternbergs Segnetoelektrisko materiālu laboratorija; Administrācija Vadošais pētnieks; Direktora vietnieks zinātniskajā darbā 67187810 Andris.Sternbergs
Dr.phys. Arunas Stirke Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Pētnieks   Arunas.Stirke
  Edvards Strods Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris   Edvards.Strods
  Kitija Alise Štucere Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 Kitija-Alise.Stucere
  Jeļena Sušinska Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženiere   Jelena.Susinska
  Inese Takere Finanšu un grāmatvedības daļa Galvenā grāmatvede 67260571 Inese.Takere
Dr.phys. Jānis Teteris Radiācijas fizikas laboratorija Vadošais pētnieks 29414553 Janis.Teteris
Mg. Jānis Teterovskis Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženieris   Janis.Teterovskis
Mg. Natālija Tetervenoka Organisko materiālu laboratorija Pētniece 67260787 Natalija.Tetervenoka
  Čiro Federiko Tipaldi Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Ciro-Federiko.tipaldi
Mg. Andrejs Tokmakovs Organisko materiālu laboratorija Pētnieks 67187790 Andrejs.Tokmakovs
  Annamarija Trausa Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Zinātniskā asistente   Annamarija.Trausa
  Zane Treigūte Administrācija Biroja administratore 67187816 Zane.Treigute
Dr.phys. Laima Trinklere Spektroskopijas laboratorija; Administrācija Vadošā pētniece; Zinātniskās padomes priekšsēdētāja   Laima.Trinklere
  Ernests Tropiņš Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Ernests.Tropins
Dr.habil.phys. Anatolijs Truhins Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260756 Anatolijs.Truhins
  Gatis Tunēns Optisko materiālu laboratorija Inženieris   Gatis.Tunens
  Līga Ūdre MATERIZE pārdošanas daļa Sabiedrisko attiecību menedžere   liga.udre
  Rims Vaitkus Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   Rims.Vaitkus
Asoc.prof.Dr.chem. Guntars Vaivars Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks 67262145 Guntars.Vaivars
  Edgars Vanags Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženiere   edgars.vanags
Mg. Juris Veinbergs Zinātniskās un industriālās automātikas daļa Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 Juris.Veinbergs
Dr.phys. Aivars Vembris Organisko materiālu laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks 67260787 Aivars.Vembris
  Viktors Vibornijs Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris   Viktors.Vibornijs
  Viesturs Tenis Vīksna Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Viesturs-Tenis.Viksna
Dr.phys. Virgīnija Vītola Optisko materiālu laboratorija Laboratorijas vadītāja un Pētniece   Virginija.Vitola
  Kaspars Vītols Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Kaspars.Vitols
Dr.phys. Thomas Alexander Yager Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Vadošais pētnieks   Tom.Yager
  Katrīna Zabarovska MATERIZE inovāciju daļa Projektu vadītāja   Katrina.Zabarovska
  Aleksandrs Začinskis Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženieris   Aleksandrs.Zacinskis
Dr.chem. Elmārs Zariņš Organisko materiālu laboratorija Inženieris   Elmars.Zarins
  Aleksej Žarkov Spektroskopijas laboratorija Ķīmiķis    
Ph.D. Aleksejs Zolotarjovs Optisko materiālu laboratorija Pētnieks   Aleksejs.Zolotarjovs
Bc. Margarita Anna Zommere Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 Margarita.Zommere
Dr.phys. Mārtiņš Zubkins Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 Martins.Zubkins
Dr.rer.nat. Guntars Zvejnieks Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 29821830 Guntars.Zvejnieks