Personāls alfabētiskā secībā

Grāds Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Andris Anspoks Administrācija;
Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija
Direktora vietnieks inovācijā;
Vadošais pētnieks
67251691 Andris.Anspoks@cfi.lu.lv
MSc. Maija Antonova Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Pētniece   Maija.Antonova@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Antuzevičs Spektroskopijas laboratorija Pētnieks   Andris.Antuzevics@cfi.lu.lv
  Jeļena Arhipova Plāno kārtiņu laboratorija Inženiere    
MSc. Halil Arslan Plāno kārtiņu laboratorija Zinātniskais asistents 67251691 Halil.Arslan@cfi.lu.lv
BSc. Andrii Aslandukov Organisko materiālu laboratorija Organisko vielu ķīmiķis 67260787 Andrii.Aslandukov@cfi.lu.lv
Dr.phys Ilze Aulika MATERIZE pārdošanas daļa Attīstības projekta vadītājs   Ilze.Aulika@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Āzens Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 Andris.Azens@cfi.lu.lv
Dr.chem. Gunārs Bajārs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67187817 Gunars.Bajars@cfi.lu.lv
  Jānis Balodis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris 67187817  
  Kristīne Beitāne Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Laborante    
  Paulis Bērtulis Saimniecības daļa Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris 67260570 Paulis.Bertulis@cfi.lu.lv
  Anete Bērziņa Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 Anete.Berzina@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece   Baiba.Berzina@cfi.lu.lv
MSc. Dzintars Bērziņš Spektroskopijas laboratorija Zinātniskais asistents   Dzintars.Berzins@cfi.lu.lv
BSc. Līga Bikše Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Inženiere   Liga.Bikse@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ēriks Birks Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Laboratorijas vadītājs;
Vadošais pētnieks
67187522 Eriks.Birks@cfi.lu.lv
MSc. Ivita Bite Optisko materiālu laboratorija Pētniece   Ivita.Bite@cfi.lu.lv
  Oskars Bitmets Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Oskars.Bitmets@cfi.lu.lv
Dr.phys. Dmitrijs Bočarovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks 29622457 m.29622457 Dmitrijs.Bocarovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Kārlis Bormanis Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Vadošais pētnieks   Karlis.Bormanis@cfi.lu.lv
  Dainis Bošs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris    
MSc. Linda Briede Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženiere   Linda.Briede@cfi.lu.lv
  Daina Bullīte Finanšu un grāmatvedības daļa Finanšu daļas vadītāja 67260571 Daina.Bullite@cfi.lu.lv
MSc. Arturs Bundulis Organisko materiālu laboratorija Pētnieks 67260787 Arturs.Bundulis@cfi.lu.lv
MSc. Jānis Busenbergs Organisko materiālu laboratorija Zinātniskais asistents 67260787 Janis.Busenbergs@cfi.lu.lv
MSc. Edgars Butanovs Plāno kārtiņu laboratorija Pētnieks 67187511 Edgars.Butanovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jeļena Butikova Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece   Jelena.Butikova@cfi.lu.lv
MSc. Arturs Cintiņš Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Zinātniskais asistents 67251691 Arturs.Cintins@cfi.lu.lv
MSc. Andrejs Česnokovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Zinātniskais asistents   Andrejs.Cesnokovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Georgijs Čikvaidze Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Georgijs.Cikvaidze@cfi.lu.lv
BSc. Jānis Čipa Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Janis.Cipa@cfi.lu.lv
Dr.phys. Leonīds Čuganovs Plāno kārtiņu laboratorija Viespētnieks 67251691 Leonids.Cuganovs@cfi.lu.lv
Dr.biol. Ilze Dimanta Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Viespētniece   Ilze.Dimanta@lu.lv 
Dr.phys. Lauris Dimitročenko Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67187479 Lauris.Dimitrocenko@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Vilnis Dimza Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Vadošais pētnieks   Vilnis.Dimza@cfi.lu.lv
Dr.sc.ing. Antonija Dindune Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere    
MSc. Guna Doķe Spektroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente   Guna.Doke@cfi.lu.lv
MSc.chem. Anna Dorondo Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere    
Dr. phys. Olģerts Dumbrājs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 26359386 Olgerts.Dumbrajs@lu.lv
Dr.phys. Marija Dunce Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Vadošā pētniece   Marija.Dunce@cfi.lu.lv
  Ramona Dūrena Optisko materiālu laboratorija Inženiere    
  Ojārs Martiņš Eberliņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Inženieris   Ojars-Martins.Eberlins@cfi.lu.lv
Msc. Laura Eglīte Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Inženiere   Laura.Eglite@cfi.lu.lv
Dr.phys. Roberts Eglītis Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks 26426703 Roberts.Eglitis@cfi.lu.lv
  Ernests Einbergs Optisko materiālu laboratorija Inženieris   Ernests.Einbergs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Edgars Elsts Spektroskopijas laboratorija Pētnieks   Edgars.Elsts@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Fedotovs MATERIZE un ATL vadības daļa;
Spektroskopijas laboratorija
Vadošais pētnieks   Andris.Fedotovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Sergejs Fomins Redzes uztveres laboratorija Vadošais pētnieks   Sergejs.Fomins@cfi.lu.lv
  Otto Freimanis Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Inženieris   Otto.Freimanis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jevgēņijs Gabrusenoks Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Jevgenijs.Gabrusenoks@cfi.lu.lv
  Anta Gailiša Projektu vadības daļa Vecākais eksperts 29213521 Anta.Gailisa@cfi.lu.lv
Dr.chem. Tamara Gavrilovic Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Vadošā pētniece   Tamara.Gavrilovic@cfi.lu.lv
MSc. Aleksejs Gopejenko Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Pētnieks 29558333 Aleksejs.Gopejenko@cfi.lu.lv
  Kristaps Grābens Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Inženieris   Kristaps.Grabens@cfi.lu.lv
BSc. Rolands Grants Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženieris 67261132 Rolands.Grants@cfi.lu.lv
Dr.phys. Līga Grīnberga Administrācija;
Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija
Zinātniskā sekretāre;
Vadošā pētniece
26415673 Liga.Grinberga@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Deniss Grjaznovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 27434516 Deniss.Grjaznovs@cfi.lu.lv
BSc. Anna Grūbe Projektu vadības daļa Projektu administratore 67187816 Anna.Grube@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jurģis Grūbe Spektroskopijas laboratorija;
Informācijas tehnoloģiju pārvaldība
Vadošais pētnieks;
Mājaslapas administrators
  Jurgis.Grube@cfi.lu.lv
MSc. Raitis Gržibovskis Organisko materiālu laboratorija Pētnieks 67260787 Raitis.Grzibovskis@cfi.lu.lv
Dr. chem. Dalius Gudeika Organisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260787 Dalius.Gudeika@cfi.lu.lv
  Paulis Gurdziels Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   Paulis.gurdziels@lu.lv
MSc. Irina Gvardina Radioelektronikas laboratorija Vadošā programmēšanas inženiere 67260856 Irina.Gvardina@cfi.lu.lv
  Ilona Heinrihsone Juridiskā un iepirkumu daļa Jurista palīgs iepirkumu lietvedis   Ilona.Heinrihsone@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jūlija Hodakovska Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētniece 67262145 Julija.Hodakovska@cfi.lu.lv
BSc. Inta Isakoviča Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženiere   Inta.Isakovica@cfi.lu.lv
  Anna Ivanova Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženiere    
  Vladimirs Ivanovs Tehniskā atbalsta dienests Inženiermehānikas daļas vadītājs 29509755 ISSP@cfi.lu.lv
Dr. honoris causa Jānis Jansons Radiācijas fizikas laboratorija Pētnieks 67187479 Janis.Jansons@cfi.lu.lv
  Līga Jasulaņeca Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Cietvielu fiziķe   Liga.Jasulaneca@cfi.lu.lv
  Laimonis Jēkabsons Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris 26313376 Laimonis.Jekabsons@cfi.lu.lv
MSc. Inga Jonāne Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Zinātniskā asistente 67251691 Inga.Jonane@cfi.lu.lv
  Anastasija Jozepa Finanšu un grāmatvedības daļa Materiālu uzskaites grāmatvede 67260571 Anastasija.Jozepa@cfi.lu.lv
  Miks Krišjānis Jurjāns Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Inženieris   Miks.Jurjans@cfi.lu.lv
  Kristians Kacars Optisko materiālu laboratorija Inženieris    
Dr.phys. Roberts Kalendarevs Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 Roberts.Kalendarevs@cfi.lu.lv
Dr.sc.admin. Laura Kalniņa Personāldaļa Vecākā eksperte   Laura.Kalnina@cfi.lu.lv
  Aija Kalniņa Spektroskopijas laboratorija Inženiere   Aija.Kalnina@cfi.lu.lv
MSc. Anna Kalvāne Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Pētniece   Anna.Kalvane@cfi.lu.lv
Dr.phys. Aleksandrs Kaļinko Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 Aleksandrs.Kalinko@cfi.lu.lv
  Pjotrs Kaļiņikovs Radioelektronikas laboratorija Inženieris 67260856 Pjotrs.Kalinikovs@cfi.lu.lv
MSc. Marta Kāne Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženiere   Marta.Kane@cfi.lu.lv
  Reinis Kaparkalējs Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženieris    
MSc. Kaspars Kaprāns Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Zinātniskais asistents   Kaspars.Kaprans@cfi.lu.lv
Dr.phys. Varis Karitāns Redzes uztveres laboratorija Vadošais pētnieks 29794940 Varis.Karitans@cfi.lu.lv
Dr. phys. Igors Kaulačs Organisko materiālu laboratorija Pētnieks 67260787 Igors.Kaulacs@cfi.lu.lv
  Juliāna Kepente Optisko materiālu laboratorija Inženiere   Juliana.Kepente@cfi.lu.lv
  Līga Klēbaha Administrācija Biroja administratore 67187816 Liga.Klebaha@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jānis Kleperis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks;
Laboratorijas vadītājs
26436513 Janis.Kleperis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ēriks Klotiņš Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 67187866 Eriks.Klotins@cfi.lu.lv
  Juris Kļava Redzes uztveres laboratorija Inženieris    
Dr.phys. Jānis Kļaviņš Infrastruktūras attīstība un uzturēšana;
Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija
Galvenais Inženieris;
Vadošais pētnieks
29404742 Janis.Klavins@cfi.lu.lv
MSc. Ainārs Knoks Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks   Ainars.Knoks@cfi.lu.lv
MSc. Aleksejs Korabovskis Organisko materiālu laboratorija Komercdarbības konsultants    
Dr.phys. Valdis Korsaks Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Grupas vadītājs   Valdis.Korsaks@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Jevgēnijs Kotomins Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 67187480 Jevgenijs.Kotomins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Tamāra Krasta Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece   Tamara.Krasta@cfi.lu.lv
MSc. Guna Krieķe Spektroskopijas laboratorija Pētniece   Guna.Krieke@cfi.lu.lv
Dr.phys. Alberts Kristiņš Radioelektronikas laboratorija Laboratorijas vadītājs;
Vadošais pētnieks
67260856 Alberts.Kristins@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Andris Krūmiņš Administrācija Direktora palīgs 67187816 Andris.Krumins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Gints Kučinskis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Viespētnieks   Gints.Kucinskis@cfi.lu.lv
MSc. Kārlis Kundziņš Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Pētnieks 67187875 Karlis.Kundzins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Māris Kundziņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas;
Informācijas tehnoloģiju pārvaldība
Pētnieks;
Grupas vadītājs
67187522 Maris.Kundzins@cfi.lu.lv
MSc. Andrejs Kursītis Plāno kārtiņu laboratorija Zinātniskais asistents 67251691 Andrejs.Kursitis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Aleksejs Kuzmins Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Laboratorijas vadītājs;
Vadošais pētnieks
67251691 Aleksejs.Kuzmins@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Vladimirs Kuzovkovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Laboratorijas vadītājs;
Vadošais pētnieks
27134915 Vladimirs.Kuzovkovs@cfi.lu.lv
MSc. Meldra Ķemere Spektroskopijas laboratorija Pētniece   Meldra.Kemere@cfi.lu.lv
MSc. Lelde Lāce Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Zinātniskā asistente   Lelde.Lace@cfi.lu.lv
Mg iur Ieva Lācenberga-Rocēna Juridiskā un iepirkumu daļa Juriste iepirkuma speciāliste   Ieva.Lacenberga-Rocena@cfi.lu.lv
MSc. Katrīna Laganovska Organisko materiālu laboratorija Pētniece   Katrina.Laganovska@cfi.lu.lv
MSc. Elīna Laizāne Projektu vadības daļa;
Organisko materiālu laboratorija
Projektu administratore;
Zinātniskā asistente
67260787 Elina.Laizane@cfi.lu.lv
  Jānis Latvels MATERIZE pārdošanas daļa Projektu administrators   Janis.Latvels@cfi.lu.lv
  Madara Leimane Optisko materiālu laboratorija Inženiere   Madara.Leimane@cfi.lu.lv
MSc. Pēteris Lesničenoks Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks   Peteris.Lesnicenoks@cfi.lu.lv
BSc. Mārcis Lielbārdis Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Marcis.Lielbardis@cfi.lu.lv
MSc. Oļegs Lisovskis Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskais asistents 26130472 Olegs.Lisovskis@cfi.lu.lv
  Māris Līviņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Inženieris   Maris.Livins@cfi.lu.lv
  Modris Logins Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Inženieris   Modris.Logins@cfi.lu.lv
MSc. Staņislavs Ložkins Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Zinātniskais asistents   Stanislavs.Lozkins@cfi.lu.lv
  Ingars Lukoševičs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   Ingars.Lukosevics@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ilze Manika Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošā pētniece 67261132 Ilze.Manika@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Jānis Maniks Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošais pētnieks 67261132 Janis.Maniks@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Jurijs Mastrikovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks 25985004 Jurijs.Mastrikovs@cfi.lu.lv
MSc. Jānis Melderis Radioelektronikas laboratorija Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 Janis.Melderis@cfi.lu.lv
  Ansis Mežulis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Cietvielu fiziķis    
MSc. Igors Mihailovs Organisko materiālu laboratorija Zinātniskais asistents 67260787 Igors.Mihailovs@cfi.lu.lv
Dr. phys. Jeļena Miķelsone Organisko materiālu laboratorija Pētniece 67260787 Jelena.Mikelsone@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Donāts Millers Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 28702551 Donats.Millers@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Ņina Mironova-Ulmane Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece   Nina.Mironova-Ulmane@cfi.lu.lv
  Katrīna Moorlata Informācijas tehnoloģiju pārvaldība Datorgrafikas eksperts    
BSc. Aleksandra Moskina Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Inženiere   Aleksandra.Moskina@cfi.lu.lv
Dr. sc. ing. Gatis Mozoļevskis Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Laboratorijas vadītājs;
Pētnieks
  Gatis.Mozolevskis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Faina Muktepāvela Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošā pētniece 67261132 Faina.Muktepavela@cfi.lu.lv
Asoc.prof., Dr.biol., Vizma Nikolajeva Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere   Vizma.Nikolajeva@lu.lv
  Vladimirs Ņemcevs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris 26417705  
  Ināra Ņesterova Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris    
  Roberts Oliņš Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris    
  Laura Stefānija Ozoliņa Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 Laura-Stefanija.Ozolina@cfi.lu.lv
  Ģirts Ozoliņš Redzes uztveres laboratorija Komercdarbības konsultants    
  Andris Ozoliņš MATERIZE pārdošanas daļa Projekta vadītāja vietnieks 67854983 m. 29207993 Andris.Ozolins@cfi.lu.lv
Profesors, Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš Redzes uztveres laboratorija Laboratorijas vadītājs;
Vadošais pētnieks
67260868 Maris.Ozolins@cfi.lu.lv
  Haralds Ozols Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Haralds.Ozols@cfi.lu.lv
  Viktorija Pankratova Spektroskopijas laboratorija Inženiere   Viktorija.Pankratova@cfi.lu.lv
Dr.phys. Vladimirs Pankratovs Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Vladimirs.Pankratovs@cfi.lu.lv
Dr.phys Paulis Paulīns Redzes uztveres laboratorija Cietvielu fiziķis    
  Patrīcija Paulsone Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 Patricija.Paulsone@cfi.lu.lv
BSc. Elīna Pavlovska Spektroskopijas laboratorija Inženiere   Elina.Pavlovska@cfi.lu.lv
Dr.sc.ing. Andrejs Pavļenko Spektroskopijas laboratorija Pētnieks   Andrejs.Pavlenko@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ēvalds Pentjušs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67187817 Evalds.Pentjuss@cfi.lu.lv
MSc. Jūlija Perveņecka Organisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente 67260787 Julija.Pervenecka@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Sergejs Piskunovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Laboratorijas vadītājs;
Vadošais pētnieks
20093610 Sergejs.Piskunovs@cfi.lu.lv
MSc. Aleksandrs Platoņenko Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Zinātniskais asistents 25956853 Aleksandrs.Platonenko@cfi.lu.lv
Dr.phys. Boriss Poļakovs Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67187511 Boriss.Polakovs@cfi.lu.lv
MSc. Maksims Poļakovs Spektroskopijas laboratorija Pētnieks   Maksims.Polakovs@cfi.lu.lv
  Daina Popele Personāldaļa Personāla vadītāja 67260556 Daina.Popele@cfi.lu.lv
Dr.phys. Anatolijs Popovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 67187480 Anatolijs.Popovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Kaspars Pudžs Organisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260787 Kaspars.Pudz@cfi.lu.lv
  Krišs Pujāts Redzes uztveres laboratorija Programmēšanas inženieris    
Dr.habil.phys. Juris Purāns Plāno kārtiņu laboratorija Laboratorijas vadītājs;
Vadošais pētnieks
67251691 Juris.Purans@cfi.lu.lv
MSc. Māra Putniņa Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskā asistente   Mara.Putnina@cfi.lu.lv
  Alfs Raudis MATERIZE un ATL vadības daļa Vecākais eksperts   Alfs.Raudis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Māra Reinfelde Optiskā ieraksta laboratorija Vadošā pētniece   Mara.Reinfelde@cfi.lu.lv
Dr.phys. Daina Riekstiņa Radiācijas fizikas laboratorija Laboratorijas vadītāja;
Vadošā pētniece
67261304 Daina.Riekstina@cfi.lu.lv
  Lija Rihtere Informācijas tehnoloģiju pārvaldība Vecākā bibliotekāre 67260793 Lija.Rihtere@cfi.lu.lv
Dr. sc. ing. Roberts Rimša Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Pētnieks   Roberts.Rimsa@cfi.lu.lv
Profesors, Dr.habil.phys. Uldis Rogulis Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Uldis.Rogulis@cfi.lu.lv
Dr. Phys. Leonīds Rusevičs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētnieks 67187480 Leonids.Rusevics@cfi.lu.lv
Dr.phys. Mārtiņš Rutkis Administrācija;
Organisko materiālu laboratorija
Direktors;
Laboratorijas vadītājs;
Vadošais pētnieks
67854986 Martins.Rutkis@cfi.lu.lv
  Māris Seņko Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Biofiziķis    
  Mareks Seņko Optisko materiālu laboratorija Inženieris   Mareks.Senko@cfi.lu.lv
  Raitis Siatkovskis Drošība un apsaimniekošana Saimniecības daļas vadītājs 67260545 Raitis.Siatkovskis@cfi.lu.lv
  Ieva Siliņa Projektu vadības daļa Grupas vadītāja;
Projektu administratore
  Ieva.Silina@cfi.lu.lv
  Ieva Siliņa Projektu vadības daļa Eksperte    
Profesors, Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67211405 Andrejs.Silins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ļubova Simonova Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece   Lubova.Simonova@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Linards Skuja Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260756 Linards.Skuja@cfi.lu.lv
Dr.phys. Vera Skvorcova Plāno kārtiņu laboratorija Vadošā pētniece 67187473 Vera.Skvorcova@cfi.lu.lv
Prof., Dr.oec. Biruta Sloka Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere   Biruta.Sloka@lu.lv
Dr.rer.nat. Aleksandrs Sorokins Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Cietvielu fiziķis   Aleksandrs.Sorokins@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Māris Spriņģis Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   Maris.Springis@cfi.lu.lv
MSc. Einārs Sprūģis Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Zinātniskais asistents   Einars.Sprugis@cfi.lu.lv
  Agnese Spustaka Optisko materiālu laboratorija Inženiere   Agnese.Spustaka@cfi.lu.lv
  Vasily Stotskiy Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Vasily.Stotskiy@cfi.lu.lv
  Edgars Straumanis Optisko materiālu laboratorija Inženieris   Edgars.Straumanis@cfi.lu.lv
  Normunds Strautnieks Organisko materiālu laboratorija Inženieris 67260787 Normunds.Strautnieks@cfi.lu.lv
Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis Administrācija;
Spektroskopijas laboratorija
Direktora vietnieks mācību darbā;
Laboratorijas vadītājs;
Vadošais pētnieks
67187816 Anatolijs.Sarakovskis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Krišjānis Šmits Optisko materiālu laboratorija Laboratorijas vadītājs;
Vadošais pētnieks
67187478 Krisjanis.Smits@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Andris Šternbergs Administrācija;
Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas
Direktora vietnieks zinātniskajā darbā;
Vadošais pētnieks
67187810 Andris.Sternbergs@cfi.lu.lv
  Inese Takere Finanšu un grāmatvedības daļa Galvenā grāmatvede 67260571 Inese.Takere@cfi.lu.lv
  Karīna Taranda Optisko materiālu laboratorija Inženiere   Karina.Taranda@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jānis Teteris Optiskā ieraksta laboratorija Laboratorijas vadītājs;
Vadošais pētnieks
29414553 Janis.Teteris@cfi.lu.lv
  Jānis Teterovskis Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženieris    
MSc. Natālija Tetervenoka Organisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente 67260787 Natalija.Tetervenoka@cfi.lu.lv
  Čiro Federiko Tipaldi Spektroskopijas laboratorija Inženieris   Ciro-Federiko.Tipaldi@cfi.lu.lv
MSc. Andrejs Tokmakovs Organisko materiālu laboratorija Pētnieks 67187790 Andrejs.Tokmakovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Laima Trinklere Administrācija;
Spektroskopijas laboratorija
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja;
Vadošā pētniece
  Laima.Trinklere@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Anatolijs Truhins Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260756 Anatolijs.Truhins@cfi.lu.lv
  Valentīna Utochnikova Organisko materiālu laboratorija Organisko vielu ķīmiķe    
Asoc.prof.Dr.chem. Guntars Vaivars Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Laboratorijas vadītājs;
Vadošais pētnieks
67262145 Guntars.Vaivars@cfi.lu.lv
MSc.ing. Dagnija Valdniece Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere    
Dr.phys. Mārtiņš Vanags Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Viespētnieks 26124062 Martins.Vanags@cfi.lu.lv
  Andrei Vashchenko Organisko materiālu laboratorija Cietvielu fiziķis    
MSc. Juris Veinbergs Radioelektronikas laboratorija Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 Juris.Veinbergs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Aivars Vembris Organisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260787 Aivars.Vembris@cfi.lu.lv
  Viesturs Tenis Vīksna Spektroskopijas laboratorija Inženieris    
BSc. Kaspars Vilnis Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris 67251691 Kaspars.Vilnis@cfi.lu.lv
Dr.chem. Aigars Vītiņš Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67187817 Aigars.Vitins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Virgīnija Vītola Optisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente   Virginija.Vitola@lu.lv
BSc. Artis Volkovs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Zinātniskais asistents   Artis.Volkovs@cfi.lu.lv
BSc. Dāvis Zavickis Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Inženieris   Davis.Zavickis@cfi.lu.lv
  Roberts Ziediņš Organisko materiālu laboratorija Inženieris   Roberts.Ziedins@cfi.lu.lv
MSc. Aleksejs Zolotarjovs Optisko materiālu laboratorija Pētnieks   Aleksejs.Zolotarjovs@cfi.lu.lv
  Margarita Anna Zommere Organisko materiālu laboratorija Inženiere 67260787 Margarita.Zommere@cfi.lu.lv
Dr.phys. Mārtiņš Zubkins Plāno kārtiņu laboratorija Pētnieks 67251691 Martins.Zubkins@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Guntars Zvejnieks Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 29821830 Guntars.Zvejnieks@cfi.lu.lv