Personāls alfabētiskā secībā

Grāds Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amats Kontaktinformācija
  Jānis Ancāns Administrācija Starptautisko projektu piesaistes speciālists Janis.Ancans
Dr.phys. Andris Anspoks EXAFS spektroskopijas laboratorija; Administrācija Vadošais pētnieks; Direktors Andris.Anspoks
67251691
Mg. Maija Antonova Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Pētniece Maija.Antonova
Dr.phys. Andris Antuzevičs Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Andris.Antuzevics
  Jeļena Arhipova Plāno kārtiņu laboratorija Inženiere Jelena.Arhipova
Mg. Halil Arslan Plāno kārtiņu laboratorija Zinātniskais asistents Halil.Arslan
67251691
  Arturs Atvars Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris Arturs.Atvars
Dr.phys. Ilze Aulika MATERIZE pārdošanas daļa; Plāno kārtiņu laboratorija Klientu risinājumu vadītājs; Vadošā pētniece Ilze.Aulika
25241686
Dr.phys. Andris Āzens Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks Andris.Azens
67251691
Dr.chem. Gunārs Bajārs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Gunars.Bajars
67187817
Dr.rer.nat. Georgijs Bakradze EXAFS spektroskopijas laboratorija Pētnieks Georgijs.Bakradze
67251691
  Andis Bankovičs Redzes uztveres laboratorija Programmēšanas inženieris Andis.Bankovics
  Ralfs Belohvoščiks Mikro un nanoierīču laboratorija Inženieris Ralfs.Belohvosciks
Bc. Aleksejs Bendins Mikro un nanoierīču laboratorija Inženieris Aleksejs.Bendins
Bc. Anete Bērziņa Organisko materiālu laboratorija Inženiere Anete.Berzina
67260787
Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece Baiba.Berzina
Mg. Dzintars Bērziņš Spektroskopijas laboratorija Zinātniskais asistents Dzintars.Berzins
Mg. Līga Bikše Mikroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente Liga.Bikse
Dr.phys. Ēriks Birks Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Eriks.Birks
67187522
  Paula Biseniece Spektroskopijas laboratorija Inženiere Paula.Biseniece
Mg. Ivita Bite Optisko materiālu laboratorija Pētniece Ivita.Bite
Bc. Oskars Bitmets Organisko materiālu laboratorija Zinātniskais asistents Oskars.Bitmets
67260787
Dr.phys. Dmitrijs Bočarovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija; Administrācija Vadošais pētnieks; Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Dmitrijs.Bocarovs
29622457
Mg./MBA Olga Bogdanova MATERIZE pārdošanas daļa Struktūrvienības vadītāja Olga.Bogdanova
29585967
  Dmitrijs Bogdanovs Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženieris Dmitrijs.Bogdanovs
Dr.phys. Kārlis Bormanis Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Karlis.Bormanis
  Dainis Bošs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris Dainis.Boss
Mg. Linda Briede Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Zinātniskā asistente Linda.Briede
  Mikhail Brik Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Viespētnieks Mikhail.Brik
  Līga Britāla Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Zinātniskā asistente Liga.Britala
  Daina Bullīte Finanšu un grāmatvedības daļa Finanšu daļas vadītāja Daina.Bullite
67260571
Ph.D. Arturs Bundulis Organisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Arturs.Bundulis
67260787
Mg. Jānis Busenbergs Organisko materiālu laboratorija Inženieris Janis.Busenbergs
67260787
Ph.D. Edgars Butanovs Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks Edgars.Butanovs
67187511
Dr.phys. Jeļena Butikova Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece Jelena.Butikova
  Anastasiia Chekhovska Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženiere Anastasiia.Chekhovska
Mg. Jēkabs Cīrulis Spektroskopijas laboratorija Inženieris Jekabs.Cirulis
Mg. Andrejs Česnokovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētnieks Andrejs.Cesnokovs
Dr.phys. Georgijs Čikvaidze Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Georgijs.Cikvaidze
Mg. Jānis Čipa Spektroskopijas laboratorija Inženieris Janis.Cipa
  Elīna Dacjuka Administrācija Biroja administratore Elina.Dacjuka
67187816
  Andrejs Derbakovs EXAFS spektroskopijas laboratorija Laborants Andrejs.Derbakovs
  Artis Dēze Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris Artis.Deze
Bc. Miļena Dile Mikroskopijas laboratorija Inženiere Milena.Dile
Dr.biol. Ilze Dimanta Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Viespētniece Ilze.Dimanta
  Vitalijs Dimitrijevs EXAFS spektroskopijas laboratorija Inženieris Vitalijs.Dimitrijevs
67251691
Dr.phys. Lauris Dimitročenko Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks Lauris.Dimitrocenko
67187479
Dr.habil.phys. Vilnis Dimza Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Vilnis.Dimza
Bc. Luīze Dipāne Plāno kārtiņu laboratorija Laborante Luize.Dipane
  Ēriks Dipāns Plāno kārtiņu laboratorija Laborants Eriks.Dipans
Mg. Guna Doķe Spektroskopijas laboratorija Pētniece Guna.Doke
Dr.phys. Marija Dunce Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Vadošā pētniece Marija.Dunce
Bc. Ojārs Mārtiņš Eberliņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris Ojars-Martins.Eberlins
Dr.phys. Roberts Eglītis Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks Roberts.Eglitis
26426703
  Alberts Eiduss Plāno kārtiņu laboratorija Programmēšanas inženieris Alberts.Eiduss
Mg. Ernests Einbergs Optisko materiālu laboratorija Zinātniskais asistents Ernests.Einbergs
Dr.phys. Edgars Elsts Spektroskopijas laboratorija Pētnieks Edgars.Elsts
Dr.phys. Andris Fedotovs Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Andris.Fedotovs
Dr.phys. Sergejs Fomins Redzes uztveres laboratorija Vadošais pētnieks Sergejs.Fomins
  Otto Freimanis Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris Otto.Freimanis
Dr.phys. Jevgēņijs Gabrusenoks Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Jevgenijs.Gabrusenoks
Mg. Anta Gailiša MATERIZE inovāciju daļa Struktūrvienības vadītāja un Vecākā eksperte Anta.Gailisa
29213521
Dr.phys. Aleksejs Gopejenko Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks Aleksejs.Gopejenko
29558333
Bc. Rolands Grants Radiācijas fizikas laboratorija Inženieris Rolands.Grants
67261132
  Jurijs Grečenkovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskais asistents Jurijs.Grecenkovs
  Kārlis Grindulis Mikro un nanoierīču laboratorija Inženieris Karlis.Grindulis
Dr.phys. Līga Grīnberga Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija; Informācijas un komunikācijas daļa Pētniece; Daļas vadītāja Liga.Grinberga
26415673
  Ausma Grīnfelde Administrācija Direktora vietniece administratīvajā jomā Ausma.Grinfelde
Dr.rer.nat. Deniss Grjaznovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks Deniss.Grjaznovs
Bc. Anna Grūbe Projektu vadības daļa Projektu administratore Anna.Grube
67187816
Dr.phys. Jurģis Grūbe Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Jurgis.Grube
Dr. phys. Raitis Gržibovskis Organisko materiālu laboratorija Pētnieks Raitis.Grzibovskis
67260787
  Paulis Gurdziels Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris Paulis.Gurdziels
Mg. Irina Gvardina Zinātniskās un industriālās automātikas daļa Vadošā programmēšanas inženiere Irina.Gvardina
67260856
  Sergejs Gvozdevs Zinātniskās un industriālās automātikas daļa Skaitļošanas sistēmu projektētājs Sergejs.Gvozdevs
  Ilona Heinrihsone Juridiskā un iepirkumu daļa Jurista palīgs un Iepirkumu sekretārs Ilona.Heinrihsone
Dr.phys. Jūlija Hodakovska Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētniece Julija.Hodakovska
67262145
Bc. Samanta Homiča Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženiere Samanta.Homica
  Reinis Ignatāns Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Viespētnieks  
Bc. Inta Isakoviča Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženiere Inta.Isakovica
  Anna Ivanova Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskā asistente Anna.Ivanova
  Vladimirs Ivanovs Infrastruktūras attīstība un uzturēšana Inženiermehānikas daļas vadītājs Vladimirs.Ivanovs
29509755
  Kristīne Jamberga Finanšu un grāmatvedības daļa Vecākā grāmatvede Kristine.Jamberga
Bc. Inese Jansone Informācijas un komunikācijas daļa Eksperte Inese.Jansone
Dr. honoris causa Jānis Jansons Radiācijas fizikas laboratorija Pētnieks Janis.Jansons
67187479
Mg. Līga Jasulaņeca Mikro un nanoierīču laboratorija Cietvielu fiziķe Liga.Jasulaneca
  Laimonis Jēkabsons Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris Laimonis.Jekabsons
26313376
  Kevon Bipinchandra Kadiwala Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris Kevon.Kadiwala
  Edīte Kalniņa Administrācija Izaugsmes veicinātāja Edite.Kalnina
Dr.sc.admin. Laura Kalniņa Personāldaļa Vecākā eksperte Laura.Kalnina
  Aija Kalniņa Spektroskopijas laboratorija Inženiere Aija.Kalnina
  Dāvis Kalniņš MATERIZE pārdošanas daļa Attīstības projekta vadītājs Davis.Kalnins
Mg. Anna Kalvāne Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Pētniece Anna.Kalvane
Dr.phys. Aleksandrs Kaļinko EXAFS spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Aleksandrs.Kalinko
67251691
  Pjotrs Kaļiņikovs Zinātniskās un industriālās automātikas daļa Inženieris Pjotrs.Kalinikovs
67260856
  Reinis Kaparkalējs Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženieris Reinis.Kaparkalejs
Mg. Kaspars Kaprāns Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks Kaspars.Kaprans
Dr.phys. Varis Karitāns Redzes uztveres laboratorija Vadošais pētnieks Varis.Karitans
29794940
Dr.phys. Jānis Kleperis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Janis.Kleperis
26436513
  Līga Klēbaha Personāldaļa Personāldaļas vadītāja Liga.Klebaha
67260556
  Madara Kļave Optisko materiālu laboratorija Laborante Madara.Klave
Dr.phys. Jānis Kļaviņš Infrastruktūras attīstība un uzturēšana Galvenais Inženieris Janis.Klavins
29404742
Mg. Ainārs Knoks Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks Ainars.Knoks
  Roberts Mārtiņš Kolbergs Spektroskopijas laboratorija Inženieris Roberts.Kolbergs
  Aleksejs Korabovskis Mikro un nanoierīču laboratorija Komercdarbības speciālists Aleksejs.Korabovskis
  Kristīne Korsaka Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Laborante  
Dr.phys. Valdis Korsaks Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Daļas vadītājs Valdis.Korsaks
Dr.habil.phys. Jevgēnijs Kotomins Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks Jevgenijs.Kotomins
67187480
  Veera Krasnenko Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētniece Veera.Krasnenko
Dr.phys. Tamāra Krasta Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece Tamara.Krasta
Dr.Phys. Guna Krieķe Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece Guna.Krieke
Dr.phys. Alberts Kristiņš Zinātniskās un industriālās automātikas daļa Vadošais pētnieks un Laboratorijas vadītājs Alberts.Kristins
67260856
  Katrīna Križmane Optisko materiālu laboratorija Laborante Katrina.Krizmane
Dr.habil.phys. Andris Krūmiņš Administrācija Direktora palīgs Andris.Krumins
67187816
  Beāte Krūze Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere Beate.Kruze
Dr.phys. Gints Kučinskis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks un Laboratorijas vadītājs Gints.Kucinskis
  Antra Kundziņa Informācijas un komunikācijas daļa Eksperte Antra.Kundzina
Dr.phys. Māris Kundziņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorija; Informācijas tehnoloģiju pārvaldība Pētnieks; Daļas vadītājs Maris.Kundzins
67187522
Mg. Kārlis Kundziņš Mikroskopijas laboratorija Pētnieks Karlis.Kundzins
67187875
Dr.phys. Aleksejs Kuzmins EXAFS spektroskopijas laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks A.Kuzmin
67251691
Dr.habil.phys. Vladimirs Kuzovkovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Vladimirs.Kuzovkovs
27134915
Mg. Meldra Ķemere Spektroskopijas laboratorija Pētniece Meldra.Kemere
Mg. Katrīna Laganovska Optisko materiālu laboratorija Pētniece Katrina.Laganovska
Mg. Elīna Laizāne Organisko materiālu laboratorija; Projektu vadības daļa Inženiere; Projektu administratore Elina.Laizane
67260787
Dr.sc.ing. Jānis Latvels MATERIZE inovāciju daļa Vecākais eksperts Janis.Latvels
29761393
Mg. Lelde Lāce Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente Lelde.Lace
Mg iur Ieva Lācenberga-Rocēna Juridiskā un iepirkumu daļa Daļas vadītāja un Juriste Ieva.Lacenberga-Rocena
Mg. Madara Leimane Optisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente Madara.Leimane
Mg. Pēteris Lesničenoks Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks Peteris.Lesnicenoks
Mg. Mārcis Lielbārdis Organisko materiālu laboratorija Inženieris Marcis.Lielbardis
67260787
  Yin-Pai Lin Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskais asistents In-Bai.Lin
Mg. Oļegs Lisovskis Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskais asistents Olegs.Lisovskis
26130472
  Matīss Daniels Līcis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris Matiss.Licis
Mg. Jānis Līpenīts Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Inženieris Lipenits.Janis
  Māris Līviņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris Maris.Livins
  Modris Logins Segnetoelektrisko materiālu laboratorija Inženieris Modris.Logins
  Jūlija Lukaševiča EXAFS spektroskopijas laboratorija Inženiere Julija.Lukasevica
67251691
Mg. Ingars Lukoševičs Spektroskopijas laboratorija; Informācijas un komunikācijas daļa Zinātniskais asistents; Mājaslapas administrators Ingars.Lukosevics
Mg. Edvīns Ļetko Mikro un nanoierīču laboratorija Zinātniskais asistents Edvins.Letko
Dr.phys. Ilze Manika Mikroskopijas laboratorija Vadošā pētniece Ilze.Manika
67261132
Dr.habil.phys. Jānis Maniks Mikroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Janis.Maniks
67261132
  Mareks Markāns Organisko materiālu laboratorija Inženieris Mareks.Markans
67260787
Dr.rer.nat. Jurijs Mastrikovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks Yuri.Mastrikov
  Adriana Mauručaite Organisko materiālu laboratorija Inženiere Adriana.Maurucaite
67260787
  Guntis Meinerts Drošība un apsaimniekošana Palīgstrādnieks  
Mg. Jānis Melderis Zinātniskās un industriālās automātikas daļa Vadošais radioelektronikas inženieris Janis.Melderis
67260856
  Nineļa Menuhova Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Laborante Ninela.Menuhova
  Ansis Mežulis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks Ansis.Mezulis
Mg. Igors Mihailovs Organisko materiālu laboratorija Zinātniskais asistents Igors.Mihailovs
67260787
Dr. phys. Jeļena Miķelsone Organisko materiālu laboratorija Pētniece Jelena.Mikelsone
67260787
Dr.habil.phys. Ņina Mironova-Ulmane Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece Nina.Ulmane
Bc. Aleksandra Moskina Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Zinātniskā asistente Aleksandra.Moskina
Dr. sc. ing. Gatis Mozoļevskis Mikro un nanoierīču laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Gatis.Mozolevskis
  Jānis Muižnieks MATERIZE pārdošanas daļa Pārdošanas speciālists Janis.Muiznieks
Dr.phys. Ramūnas Nedzinskas Spektroskopijas laboratorija Pētnieks Ramunas.Nedzinskas
  Elīna Neilande Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskā asistente Elina.Neilande
  Aleksandrs Novikovs Plāno kārtiņu laboratorija Laborants Aleksandrs.Novikovs
  Vladimirs Ņemcevs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris Vladimirs.Nemcevs
26417705
  Ināra Ņesterova Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere Inara.Nesterova
Mg. Dace Ņilova Spektroskopijas laboratorija Inženiere Dace.Nilova
  Andrejs Ogurcovs Plāno kārtiņu laboratorija Pētnieks Andrejs.Ogurcovs
  Roberts Oliņš Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris Roberts.Olins
  Andris Ozoliņš Administrācija Projekta vadītājs Andris.Ozolins
29207993
Profesors, Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš Redzes uztveres laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Maris.Ozolins
67260868
  Ģirts Ozoliņš Redzes uztveres laboratorija Komercdarbības konsultants Girts.Ozolins
  Haralds Ozols Spektroskopijas laboratorija Inženieris Haralds.Ozols
  Gunita Paidere Mikro un nanoierīču laboratorija Inženiere Gunita.Paidere
Dr.sc.ing. Ēriks Palčevskis Radiācijas fizikas laboratorija Pētnieks Eriks.Palcevskis
  Viktorija Pankratova Spektroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente Viktorija.Pankratova
Dr.phys. Vladimirs Pankratovs Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Vladimirs.Pankratovs
Bc. Viktorija Paramonova Radiācijas fizikas laboratorija Inženiere Viktorija.Paramonova
Dr.phys. Paulis Paulins Redzes uztveres laboratorija Cietvielu fiziķis Paulis.Paulins
Bc. Patrīcija Paulsone Organisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente Patricija.Paulsone
67260787
Dr.sc.ing. Andrejs Pavļenko Spektroskopijas laboratorija Pētnieks  
Mg. Jūlija Perveņecka Organisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente Julija.Pervenecka
67260787
Dr.chem. Anna Pidluzhna Organisko materiālu laboratorija Pētniece Anna.Pidluzhna
67260787
  Rūdolfs Pikšens Optisko materiālu laboratorija Inženieris Rudolfs.Piksens
Dr.rer.nat. Sergejs Piskunovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Sergejs.Piskunovs
20093610
Mg. Aleksandrs Platoņenko Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētnieks Aleksandrs.Platonenko
25956853
Bc. Alise Podelinska Spektroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente Alise.Podelinska
Dr.phys. Boriss Poļakovs Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks Boriss.Polakovs
67187511
Mg. Maksims Poļakovs Spektroskopijas laboratorija Pētnieks  
  Andis Poļaks Organisko materiālu laboratorija Inženieris Andis.Polaks
67260787
Dr.phys. Anatolijs Popovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks Anatolijs.Popovs
67187480
  Aleksandrs Popovs Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris  
Mg. Inga Pudža EXAFS spektroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente Inga.Pudza
67251691
Dr.phys. Kaspars Pudžs Organisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Kaspars.Pudzs
67260787
Dr.habil.phys. Juris Purāns Plāno kārtiņu laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Purans
67251691
Mg. Māra Putniņa Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskā asistente Mara.Putnina
  Alfs Raudis MATERIZE inovāciju daļa Vecākais eksperts Alfs.Raudis
Dr.phys. Māra Reinfelde Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece Mara.Reinfelde
Dr.phys. Daina Riekstiņa Radiācijas fizikas laboratorija Laboratorijas vadītāja un Vadošā pētniece Daina.Riekstina
67261304
Dr. sc. ing. Roberts Rimša Mikro un nanoierīču laboratorija Vadošais pētnieks Roberts.Rimsa
  Pāvels Rodionovs Spektroskopijas laboratorija Pētnieks Pavels.Rodionovs
Profesors Dr.habil.phys. Uldis Rogulis Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Uldis.Rogulis
Dr. Phys. Leonīds Rusevičs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētnieks Leonids.Rusevics
67187480
  Rihards Ruska Spektroskopijas laboratorija Inženieris Rihards.Ruska
Dr.phys. Mārtiņš Rutkis Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Martins.Rutkis
67854986
  Timurs Safiuļins Administrācija Starptautisko projektu piesaistes speciālists timurs.safiulins
  Raitis Siatkovskis Drošība un apsaimniekošana Saimniecības daļas vadītājs Raitis.Siatkovskis
67260545
  Raitis Kaspars Sika Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris Raitis.Sika
  Ieva Siliņa Projektu vadības daļa Grupas vadītāja un Projektu administratore Ieva.Silina
Profesors, Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Andrejs.Silins
67211405
Dr.phys. Ļubova Simonova Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece Lubova.Simonova
  Raivis Sīlis Organisko materiālu laboratorija Inženieris Raivis.Silis
67260787
Dr. chem. Monika Skruodiene Spektroskopijas laboratorija Pētniece Monika.Skruodiene
Dr.habil.phys. Linards Skuja Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Linards.Skuja
67260756
Dr.phys. Vera Skvorcova Plāno kārtiņu laboratorija Vadošā pētniece Vera.Skvorcova
67187473
Prof., Dr.oec. Biruta Sloka Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere  
  Maksims Sokolovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskais asistents Maksims.Sokolovs
Dr.rer.nat. Aleksandrs Sorokins Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Pētnieks Aleksandrs.Sorokins
Dr.habil.phys. Māris Spriņģis Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks Maris.Springis
Mg. Einārs Sprūģis Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Zinātniskais asistents Einars.Sprugis
Bc. Agnese Spustaka Optisko materiālu laboratorija Inženiere Agnese.Spustaka
Bc. Kaspars Staltāns-Vilnis Plāno kārtiņu laboratorija; Informācijas tehnoloģiju pārvaldība Inženieris; IT inženieris Kaspars.Vilnis
67251691
Dr.phys. Arūnas Stirke Mikro un nanoierīču laboratorija Pētnieks Arunas.Stirke
  Edvards Strods Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris Edvards.Strods
  Lūkass Šmeļkovs Spektroskopijas laboratorija Laborants Lukass.Smelkovs
Mg. Natālija Tetervenoka Organisko materiālu laboratorija Pētniece Natalija.Tetervenoka
67260787
  Čiro Federiko Tipaldi Spektroskopijas laboratorija Inženieris Ciro-Federiko.tipaldi
Mg. Andrejs Tokmakovs Organisko materiālu laboratorija Pētnieks Andrejs.Tokmakovs
67187790
  Annamarija Trausa Mikroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente Annamarija.Trausa
Dr.phys. Laima Trinklere Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece Laima.Trinklere
  Ernests Tropiņš Organisko materiālu laboratorija Inženieris Ernests.Tropins
67260787
Dr.habil.phys. Anatolijs Truhins Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks Anatolijs.Truhins
67260756
  Tamara Tsebriienko Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Viespētniece Tamara.Tsebriienko
  Līga Ūdre MATERIZE pārdošanas daļa Sabiedrisko attiecību menedžere liga.udre
Asoc.prof.Dr.chem. Guntars Vaivars Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Guntars.Vaivars
67262145
  Edgars Vanags Mikroskopijas laboratorija Inženieris edgars.vanags
  Jevgeni Vassiltšenko Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Viespētnieks Jevgeni.Vassiltsenko
Mg. Juris Veinbergs Zinātniskās un industriālās automātikas daļa Vadošais radioelektronikas inženieris Juris.Veinbergs
67260856
Dr.phys. Aivars Vembris Organisko materiālu laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Aivars.Vembris
67260787
  Viktorija Vereteņņikova Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženieris Viktorija.Veretennikova
  Viktors Vibornijs Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris Viktors.Vibornijs
  Kārlis Vilks Mikroskopijas laboratorija Pētnieks Karlis.Vilks
  Artūrs Virbulis MATERIZE pārdošanas daļa Sabiedrisko attiecību menedžeris Arturs.Virbulis
  Viesturs Tenis Vīksna Spektroskopijas laboratorija Inženieris Viesturs-Tenis.Viksna
Dr.phys. Virgīnija Vītola Optisko materiālu laboratorija Vadošā pētniece Virginija.Vitola
  Kaspars Vītols Spektroskopijas laboratorija Inženieris Kaspars.Vitols
Dr.phys. Thomas Alexander Yager Mikro un nanoierīču laboratorija Vadošais pētnieks Tom.Yager
Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis Spektroskopijas laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Anatolijs.Sarakovskis
67187816
Dr.phys. Krišjānis Šmits Mikroskopijas laboratorija Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Krisjanis.Smits
67187478
Dr.habil.phys. Andris Šternbergs Segnetoelektrisko materiālu laboratorija; Administrācija Vadošais pētnieks; Direktora vietnieks zinātniskajā darbā Andris.Sternbergs
67187810
  Kitija Alise Štucere Organisko materiālu laboratorija Inženiere Kitija-Alise.Stucere
67260787
  Inese Takere Finanšu un grāmatvedības daļa Galvenā grāmatvede Inese.Takere
67260571
Dr.phys. Jānis Teteris Radiācijas fizikas laboratorija Vadošais pētnieks Janis.Teteris
29414553
Mg. Jānis Teterovskis Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženieris Janis.Teterovskis
  Gatis Tunēns Optisko materiālu laboratorija Inženieris Gatis.Tunens
  Katrīna Zabarovska MATERIZE inovāciju daļa Projektu vadītāja Katrina.Zabarovska
  Aleksandrs Začinskis Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženieris Aleksandrs.Zacinskis
Dr.chem. Elmārs Zariņš Organisko materiālu laboratorija Inženieris Elmars.Zarins
Ph.D. Aleksejs Zolotarjovs Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks un Laboratorijas vadītājs Aleksejs.Zolotarjovs
Bc. Margarita Anna Zommere Organisko materiālu laboratorija Inženiere Margarita.Zommere
67260787
Dr.phys. Mārtiņš Zubkins Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks Martins.Zubkins
67251691
  Edmunds Zutis Mikro un nanoierīču laboratorija Inženieris Edmunds.Zutis
Dr.rer.nat. Guntars Zvejnieks Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks Guntars.Zvejnieks
  Aleksej Žarkov Spektroskopijas laboratorija Pētnieks  
  - Drošība un apsaimniekošana Sargi, centrālais postenis
23280012