LUCFI 2015/42/ERAF

Zinātnisko datubāzu licenču abonēšanas iepirkums LU CFI 2015/42/ERAF ir pārtraukts