LUCFI 2015/34/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/34/ERAF
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2014/0047/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/007 „Jauni luminiscenti materiāli gāzu sensoriem un starojuma konvertoriem” izpildei. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto
piedāvājumu
 skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma
termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Gaismas diodes un piederumi.

Paredzamais līguma termiņš: 14 dienas.

CPV kods: 31712341-2.

Starp 4 000 EUR  un 41 999.99 EUR

01.07.
2015.

13.07.
2015.
10:00

2

 

SIA „Sentios”,
reģ.Nr. LV40103868193
Pulkveža Brieža 3-4, Rīga, LV-1010

 

 

 14.07.2015.

14 dienas

1 708,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts:                                       Noslēgtais līgums:                                       

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Piedāvātā cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Optek”,
reģ.Nr.: LV50103720111,
Rīgas gatve 64, Ādaži, Ādažu nov., Rīgas raj., LV-2164

1 720,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.