LUCFI 2015/29

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/29

 

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto
piedāvājumu
 skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma
termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Datortehnikas piegāde (Portatīvo datoru (3 gab.) un portu replikatoru (4 gab.) piegāde).

Piegādes termiņš: 14 dienas, skaitot no līguma noslēgšanas.

CPV kods: 30213100-6.

Starp 4 000 EUR  un 41 999.99 EUR

19.06.
2015.

02.07.
2015.
10:00

 4

 SIA „Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika”, reģ.Nr. LV44103059378, Ieriķu iela 73, Rīga, LV-1084

 10.07.2015.

 14 dienas

 5 924,40

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts:                             Noslēgtais līgums:    

 

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Piedāvātā cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „VS-PRO”,
reģ.Nr. LV40103207901,
Braslas 53-21, Rīga, LV-1035

6 676,27

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Buon Vita”,
reģ.Nr. LV40103607483,
Kr.Valdemāra 20-12, Rīga, LV-1010

6 604,63

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3

SIA “Tel Com”,
reģ.Nr. LV40003899464,
Visvalža 8-3a, Rīga, LV-1050

6 113,88

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.