LUCFI 2015/16

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/16                             

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto
piedāvājumu
 skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma
termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Laboratorijas iekārtas.

Paredzamais līguma termiņš: 1 mēnesis.

CPV kods: 38000000-5.

Starp 4 000 EUR  un 41 999.99 EUR

16.04.
2015.

27.04.
2015.
10:00

 9

 SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

 13.05. 2015.

 

1 mēnesis

 

1 810,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts:                       Saņemtie piedāvājumi:               Noslēgtais līgums:     

 

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem iepirkumam LUCFI 2015/16:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītā piedāvājuma cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Sentios”, Pulkveža Brieža 3-4, Rīga, LV-1010

3 783,60

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Saint-Tech”, Augusta Deglava 156-172, Rīga, LV-1021

2 564,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3

SIA „Faneks”, Kalna 17-1, Rīga, LV-1003

2 618,50

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

4

SIA „Adrona”, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

2 816,92

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

5

SIA „Omnilab Baltic”, Mazā Nometņu 45a, Rīga, LV-1002

2 456,14

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

6

SIA „Derox”, Daugavgrīvas 83, Rīga, LV-1007

1 910,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

7

SIA „Skutes”, juridiskā adrese: Baltā iela 3/9-301, Rīga, LV-1055

3 030,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

8

SIA „Doma”, Skanstes 50C, Rīga, LV-1013

2 176,46

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.