LUCFI/2014/14

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2014/14
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, EUR

Printera piegāde: 2-pusējs melnbaltais lāzerprinteris HP LaserJet P3015dn vai ekvivalents un rezerves toneris HP Toner Black 55X for P3015 LaserJet (12.500 lappuses), 1 komplekts.
Paredzamais līguma termiņš: 14 dienas.
CPV kods: 30232110-8.

Līdz 1000 EUR šim pirkumam

14.05. 2014.

26.05.
2014.
10:00

4

 SIA „Akina”, Lāču iela 3-1, Rīga, LV-1013, reģ.Nr.: LV40003742820

28.05.2014.

 14 dienas

 511,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma pilns teksts:                Noslēgtais līgums:        

 

 

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītā piedāvājuma cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Team BOSS Baltic”, reģ.Nr.: LV40003600949, adrese: Dauguļu iela 81, Rīga, LV-1058

355,00

Piedāvājums neatbilst tehniskajām prasībām

2

SIA „IB Serviss”, reģ.Nr.: LV40003099113, adrese: Maskavas iela 40, Rīga, LV-1050

512,23

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3

SIA „CRC”, reģ.Nr.: LV50003174381, adrese: Dzirnavu iela 33, Rīga, LV-1010

593,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.