LUCFI 2013/20/ERAF

Iepirkums pārtraukts 26.08.2013., jo mainījās tehniskās prasības un līguma nosacījumi.

Iepirkuma LUCFI 2013/20/ERAF vietā 26.08.2013. ir izsludināts iepirkums LUCFI 2013/22/ERAF.