Atklāts konkurss LUCFI 2012/6/ERAF

Iepirkuma LU CFI 2012/6/ERAF rezultāti

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” ietvaros.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas “Publisko iepirkumu likums”. Konkursu organizē Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, LU aģentūras iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012.

Iepirkuma priekšmets

Informācijas par konkursu ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, Ls

Iekārtu komplekts tehnoloģisko procesu un iegūto plāno kārtiņu kontrolei: 1.daļa: Holla mērīšanas iekārta, izmantojot Van der Pauw metodi ar I-V līknes zīmēšanas iespēju un dažādu mērījumu iespējām.

Piegādes apjoms – 1 komplekts.

CPV kods: 38000000-5.

15.03.2012.

02.05. 2012.
11.00

1

Procedūra 1.daļai tika izbeigta bez rezultāta, jo pretendents neatbilda kvalifikācijas prasībām.

14.05. 2012.

 

 

Iekārtu komplekts tehnoloģisko procesu un iegūto plāno kārtiņu kontrolei: 2.daļa: Bezkontakta, trīs dimensiju, skenējošās baltās gaismas interferometers.

Piegādes apjoms – 1 komplekts.

CPV kods: 38000000-5.

15.03.2012.

02.05. 2012.
11.00

2

Procedūra 2.daļai tika izbeigta bez rezultāta, jo pretendenti neatbilda kvalifikācijas prasībām.

14.05. 2012.

 

 

Iekārtu komplekts tehnoloģisko procesu un iegūto plāno kārtiņu kontrolei: 3.daļa: Masspektrometra sistēma.

Piegādes apjoms – 1 komplekts.

CPV kods: 38000000-5.

15.03.2012.

02.05. 2012.
11.00

1

SIA „Faneks”, reģ.Nr. LV400 02012606, Juridiskā adrese: Kr.Barona iela 8-6, Rīga, LV-1050

14.05. 2012.

5 mēneši

13 860,00

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums: 26.03.2012. precizēts (saskaņots latviešu un angļu teksts) 1.pielikuma 3.daļas punktu 2.5.2. un 2.5.3. teksts (saskaņotās vietas iezīmētas)            

Atbilde uz jautājumu 18.04.2012.