LU CFI 2012/28/ERAF

Iepirkuma LU CFI 2012/28/ERAF rezultāti      

 

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” ietvaros.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas “Publisko iepirkumu likums”. Konkursu organizē Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, LU aģentūras iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012.

Iepirkuma priekšmets

Informācijas par konkursu ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, Ls

Bezkontakta, trīs dimensiju, skenējošās baltās gaismas interferometera piegāde.

CPV kods: 38510000-3.

11.10. 2012., grozījumi 30.11.2012. un 07.12.2012.

15.01. 2013.
10.00

4

UAB “BIOEKSMA”, adrese: Mokslininku str.11, Vilnius, Lithuania, LT-08412, reģ.Nr.: 300096612

23.01. 2013.

4 mēneši
(preces saņemšana 3 mēneši un akceptēšana 1 mēnesis)

109 320,00 EUR jeb 76 830,53 Ls

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums ar 30.11.2012. un 07.12.2012. izdarītajiem grozījumiem: