LUCFI 2012/10/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2012/10/ERAF

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0272/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/088 „Inovatīvi stiklu pārklājumi” ietvaros.

Iepirkums, tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievie-tošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Dektak stylus adatu priekš profilometra Dektak 150 piegāde

B tipa adata ar rādiusu 12,5 μm (marķējums sarkanā krāsā)

STYLUS, 12.5 μm RADIUS, Type B (RED, COLOR CODED)

1 gab.

B tipa adata ar rādiusu 5 μm (marķējums oranžā krāsā)

STYLUS, 5 μm RADIUS, Type B (ORANGE, COLOR CODED)

1 gab.

A tipa adata ar rādiusu 0,2 μm (marķējums dzeltenā krāsā)

STYLUS, 0.2 μm RADIUS, Type A (YELLOW, COLOR CODED)

1 gab.

CPV kods: 38500000-0

Līguma ilgums – 1 mēnesis.

Ap 1500

26.03. 2012.

10.04. 2012.
10.00

 1

OU „Bruker Baltic”, Pērnavas iela 141, Tallina, 11314, Igaunija

Reģ.Nr. 11925899

03.05.2012.

 1 mēnesis

1 379,40 Ls

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Uzaicinājuma teksts: