LU CFI 2010/6

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2010/6

Iepirkumam tika piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu (IUB saskaņojuma vēstule Nr.2-3/3597 no 11.10.2010.) atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta 2.daļas 2. punktam: „pasūtītājam nepieciešamas papildu piegādes no sākotnējā preču piegādātāja (ražotāja), lai papildinātu vai daļēji nomainītu tā rīcībā jau esošās preces vai iekārtas, jo, izvēloties citu preču piegādātāju (ražotāju), pasūtītājam vajadzētu iepirkt preces, kuras tehniski atšķirtos no tā rīcībā jau esošajām precēm, un šāda atšķirība radītu ar preču vai iekārtu uzturēšanu un ekspluatāciju saistītas grūtības”.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu  skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, Ls

 Rezerves daļu iegāde UV-VIS-IR spektroskopijas sistēmas remontam un papildināšanai.

No Lietuvas firmas “Ekspla” 2008.gada 26.jūnijā tika saņemta viņu izgatavota iekārta un pašlaik šai iekārtai nepieciešams remonts ar paredzamo līgumcenu 22 240 Ls (detaļas: 21 040 Ls; darbs: 1 200 Ls).

 

31 645 EUR =
22 240 Ls

 

13.10. 2010.

12.10. 2010.

1

„Ekspla” UAB, Savanoriu Ave 231, LT-02300 Vilnius, Lithuania

12.10. 2010.

90 dienas

31 645 EUR =
22 240 Ls

 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

 Procedūras saskaņošana ar IUB           Request for Proposal       Quote      Protokols_LUCFI_2010_6       Rezultātu_paziņojums