IEPIRKUMS LU CFI 2019/9

Gāzu un piederumu piegāde

Lūgums nopublicēt jaunu iepirkumu, nolikums pielikumā.

PIL 9.panta kārtībā organizēts iepirkums “Gāzu un piederumu piegāde”, id. nr. LU CFI 2019/9.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.03.2019. pl.11:00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: LU CFI Sekretariātā, 2.stāvā, Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063, darba dienās no 9:00 līdz 17:00

Nolikums pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier vai lejuplādēt šeit:

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.2 

Noslēguma ziņojums 

Līgums