IEPIRKUMS LU CFI 2019/32/ERAF

Ķimikāliju un materiālu piegāde

PIL 9.panta kārtībā organizēts iepirkums “Ķimikāliju un materiālu piegāde”, id. nr. LU CFI 2019/32/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.10.2019. pl.11:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: LU CFI Sekretariātā, 2.stāvā, Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063, darba dienās no 9:00 līdz 17:00

Nolikums pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 vai lejuplādēt šeit:

Nolikums 

Pielikums Nr.2 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 2.daļa 

Līgums 3.daļa