IEPIRKUMS LU CFI 2019/30/ERAF

Laboratorijas trauki un materiāli

PIL 9.panta kārtībā organizēts iepirkums “Laboratorijas trauki un materiāli”, id. nr. LU CFI 2019/30/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.10.2019. pl.11:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: LU CFI Sekretariātā, 2.stāvā, Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063, darba dienās no 9:00 līdz 17:00

Nolikums pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 vai lejuplādēt šeit:

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.2 

Noslēguma ziņojums 

Līgums