IEPIRKUMS LU CFI 2019/24/ERAF

Pētniecības materiālu un laboratorijas piederumu piegāde

Projekts Nr.: 1.1.1.2/I/16/199 Atbalsts pēcdoktoranrūtas pētniecības īstenošanai, projekts “Stiklveida ķermeņa apduļķojumu efektu samazināšana/likvidēšana, izmantojot fāzes informācijas iegūšanu ar kodēto difrakcijas struktūru metodi”

ERAF Projekta Nr.1.1.1.1/18/A/073 “Viedie Metālu Oksīdu Nanopārklājumi un HIPIMS Tehnoloģijas” līdzekļiem.

IEPIRKUMS LU CFI 2019/24/ERAF

PIL 9.panta kārtībā organizēts iepirkums “Pētniecības materiālu un laboratorijas piederumu piegāde”, id. nr. LU CFI 2019/24/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.07.2019. pl.11:00
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: LU CFI Sekretariātā, 2.stāvā, Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063, darba dienās no 9:00 līdz 17:00

Nolikums pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23749  vai lejuplādēt šeit:

Nolikums 

Pielikums Nr.2 

Noslēguma ziņojums