IEPIRKUMS LU CFI 2019/15/ERAF

Projektiem nepieciešamo pētniecības materiālu piegāde

PIL 9.panta kārtībā organizēts iepirkums “Projektiem nepieciešamo pētniecības materiālu piegāde”, id. nr. LU CFI 2019/15/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.04.2019. pl.11:00 Piedāvājumu iesniegšanas vieta: LU CFI Sekretariātā, 2.stāvā, Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063, darba dienās no 9:00 līdz 17:00

Nolikums pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier vai lejuplādēt šeit:

Iepirkuma nolikums 

Tehniskā specifikācija 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 1. daļa 

Līgums 2. daļa 

Līgums 3. daļa 

Līgums 6. daļa 

Līgums 7. daļa 

Līgums 10. daļa 

Līgums 11. daļa 

Noslēguma ziņojums papildināts 16.08.2019.