IEPIRKUMS LU CFI 2019/48/I

Telpu nomas izsole

Izsoles noteikumi 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 20.01.2020. pl.12

Izsoles rezultāti