Iepirkums LUCFI 2017/6 - Pārtraukts

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 22300131, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija. Iepirkums tiek veikts „Publisko iepirkumu likuma” (PIL) 9.panta 6.daļas kārtībā, piemērojot PIL 8.2 panta kārtību.
Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR
Labaratorijas mēbeļu piegāde LU CFI, atbilstoši Iepirkuma nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībāmLielāka vai vienāda ar 4000 eiro , bet mazāka par 42 000 eirolīdz 03.03.2017. pl.10Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešams precizēt tehniskās prasības.01.03.2017.
Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa -Velkmes skapis ar izlietni;
Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Centrālais laboratorijas galds ar izlietni;
Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 39180000-7 - Labaratorijas mēbeles Papildus CPV Kods: 39141500-7; 44411740-3.
Iepirkuma nolikums

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

par tehnisko specifikāciju - Krišjānis Šmits, epasts: smits@cfi.lu.lv, + 371 26538386,

un citiem jautājumiem - Ieva Lācenberga-Rocēna, epasts: ievalr@cfi.lu.lv, +371 29141994