Iepirkums LUCFI 2017/5 - Rezultāti

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 22300131, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija. Iepirkums tiek veikts „Publisko iepirkumu likuma” (PIL) 9.panta 6.daļas kārtībā, piemērojot PIL 8.2 panta kārtību.
Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
Gāzu un piederumu piegāde LU CFI, atbilstoši Iepirkuma nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām: Lielāka vai vienāda ar 4000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro līdz 03.03.2017. pl.10 2 piedāvājumi: SIA "AGA" (iepirkuma daļas 1.-7.) un SIA "ELME MESSER L" (iepirkuma daļas: 2.-5.)

SIA "AGA" (iepirkuma daļas 1.-4. un 6,7)

SIA "ELME MESSER L" (iepirkuma daļa 5.)

09.03.2017. 24 mēneši  41 500
Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa - Industriālās un speciālās gāzes;
Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Uz pasūtījumu izgatavojami vienkāršie maizījumi un tīrās gāzes;
Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa – Fluoru saturošie un eksimer-lāzera maisījumi;
Iepirkuma priekšmeta 4. (ceturtā) daļa – Pusvadītāju kvalitātes gāzes;
Iepirkuma priekšmeta 5. (piektā) daļa – Sausais ledus un šķidrais slāpeklis;
Iepirkuma priekšmeta 6. (sestā ) daļa – Industriālo gāzu reduktori;
Iepirkuma priekšmeta 7. (septītā) daļa – Speciālo gāzu reduktori.
Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 24100000-5 Gāzes; Papildus CPV Kods: 39341000-4 - Gāzes spiedienu iekārtas; 44612100-4 - Gāzes baloni.

Iepirkuma nolikums 

Iepirkuma nolikuma pielikumi 

Lēmums 

Līgums LUCFI 2017/5-1 

Līgums LUCFI 2017/5-2 

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

par tehnisko specifikāciju - Valdis Korsaks, epasts: vkorsaks@cfi.lu.lv, + 371 26437272,

un citiem jautājumiem - Ieva Lācenberga-Rocēna, epasts: ievalr@cfi.lu.lv, +371 29141994