Pakalpojumu iepirkuma ID Nr.: LUCFI 2017/3 - Pārtraukts

Pakalpojumu iepirkuma ID Nr.: LUCFI 2017/3 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 22300131, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija. Iepirkums tiek veikts „Publisko iepirkumu likuma” (PIL) 9.panta 6.daļas kārtībā, piemērojot PIL 8.2 panta kārtību. Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: Gints Rieksts, +371 22300131, gints.rieksts@lu.lv

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Iepirkums Būvniecības dokumentācijas izstrāde LU CFI pārbūvētās ēkas daļas nodošanai ekspluatācijā”"

Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 240 kalendārām dienām

CPV kods:

71200000-0 (Arhitektūras un saistītie pakalpojumi).

Iepirkuma nolikums

Iepirkuma nolikuma pielikumi


 

līdz 5000,00

02.02.2017

līdz 16.02.2017 plkst.
10:00

1-

04.04.2017. Iepirkums izbeigts bez rezultātiem

Lēmums

--